TEMERTECH Sp. z o.o. – wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w małej firmie z branży IT

TEMERTECH Sp. z o.o. – wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w małej firmie z branży IT

Nasza firma działa w branży IT dostarczając najwyższej jakości oprogramowanie do projektowania w branżach automatyki, elektrotechniki, energetyki, motoryzacji i kolejnictwa, a także usługi wsparcia technicznego. Wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001, by stać się bardziej konkurencyjną firmą na rynku.

Prolog

Wydawało nam się, że posiadane systemy informatyczne wystarczająco wspomagają naszą pracę, że jesteśmy poukładani i zabezpieczeni. Uważaliśmy, że nasza część pozamerytoryczna czyli kadry, bhp, środowisko jest równie dobrze zorganizowana. Ponadto część pracowników miała już doświadczenia pracy w firmach posiadających certyfikowane systemy zarządzania. Wszystko wskazywało na to, że wszystko wiemy i mamy, więc wdrożenie w firmie systemu zarządzania jakością będzie formalnością. Dla pewności wybraliśmy firmę konsultingową, by było już tylko gładko i z górki. Po krótkim “castingu” wybór padł na firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM.

Otrzeźwienie

Konsultanci z AGM już przy pierwszym spotkaniu wykazali nam, że jeszcze musimy sporo popracować i wiele poprawić w naszej małej organizacji. Przygotowano nam listę rzeczy do poprawy oraz wskazówki i pomysły na rozwiązanie ujawnionych bolączek firmy.

Praca

Na podstawie przeprowadzonej analizy naszej firmy i procesów w niej działających, okazało się, że nie wykorzystujemy potencjału który mamy! Nasi pracownicy po analizie wymagań, uwag i pomysłów konsultantów, wręcz prześcigali się w ulepszaniu tego co mamy, w dostosowywaniu naszych procesów do wymagań normy.

Wespół z konsultantami szybko dopasowaliśmy nasz system pracy do wymagań normy ISO, a jednocześnie tak, by pracownikom nie dodawać dodatkowej pracy. By system działał niejako w tle.

Efekty

Wdrożenie, dzięki jasnemu planowi i trafnej analizie, odbywało się niejako w tle, z każdym dniem ułatwiając nam pracę. Okazało się, że w bardzo krótkim czasie spełniliśmy wymagania normy, system zaczął działać, a nasza praca stała się łatwiejsza i wygodniejsza.

Dwa momenty wdrożenia wymagają wspomnienia. Pierwszy jest oczywisty: pomyślnie zakończony audyt certyfikujący, sfinalizowany przyznaniem nam certyfikatu potwierdzającego, że nasz System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Drugi to zadowolenie pracowników firmy, że to co zrobiliśmy ma sens, że jeszcze bardziej uporządkowaliśmy sobie pracę, że pracuje się nam wygodniej.

Podsumowanie

Dzięki wdrożonemu certyfikowanemu systemowi zarządzania jakością chcieliśmy być bardziej konkurencyjni na rynku. Efekty wdrożenia systemu przerosły nasze oczekiwania. Firma działa prężniej, jesteśmy dobrze poukładani wewnętrznie, co przekłada się na jakość obsługi naszych klientów. Potrafimy w niezmienionym składzie obsługiwać więcej klientów niż poprzednio.

Podziękowania

Niniejszym, na ręce Pani Anety Kłunduk, składam podziękowania konsultantom i pracownikom działów dokumentacji, kadr, bhp i środowiska, za sprawnie i z sukcesem przeprowadzone wdrożenie systemu zarządzania jakością.

Wykorzystując okazję dziękujemy rzeszy developerów wolnego oprogramowania, które wykorzystujemy w naszej firmie, a które znakomicie ułatwia nam pracę i obniża koszty działalności.

Prezes Zarządu
Tomasz Łuczak

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl