Tag: środowisko

08 Lut
Opłata BDO Termin

UWAGA – pod koniec lutego mija czas uiszczenia opłaty rocznej związanej z Bazą Danych o Odpadach (BDO)

Przedsiębiorco – pod koniec lutego mija czas uiszczenia opłaty rocznej związanej z Bazą Danych o Odpadach (BDO) ❗ Do uiszczania opłaty rocznej zobowiązane są podmioty wskazane w artykule 57 u.1. Ustawy o odpadach, czyli m.in.: wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, wprowadzający baterie oraz akumulatory, wprowadzający pojazdy, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, […]

13 Wrz
zbieraj zużyte baterie

Zużyte baterie lub świetlówki – gdzie oddać?

Zużyte baterie lub świetlówki – zastanawiasz się gdzie oddać? Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory można przekazać jedynie podmiotom uprawnionym do ich zbierania. A zatem przedsiębiorca może oddać odpady tylko zbierającemu zużyty sprzęt posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, które są przekazywane, i wpisanemu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa lub tzw. […]

22 Sie
legalizacja urządzenia wodnego

Ile zapłacisz za legalizację urządzenia wodnego?

Legalizacja urządzenia wodnego. Termin opłaty i jakie koszty? Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację. Jeżeli urządzenie będzie spełniać odpowiednie wymagania i dołączysz do wniosku właściwe dokumenty organ Wód Polskich może wydać decyzję o legalizacji urządzenia wodnego, ustalając jednocześnie obowiązek uiszczenia […]

13 Sie
zasady segregacji odpadów

Odpady – lepiej się nie pomylić!

Odpady opakowaniowe i opakowania wielomateriałowe – lepiej ich nie pomylić! Za sklasyfikowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych pod kodem 15 01 05 (opakowania wielomateriałowe) ich wytwórcy grożą kary grzywny. A zatem warto poznać różnicę między nimi. Różnica między zmieszanymi odpadami opakowaniowymi (kod odpadu 15 01 06) a odpadami z opakowań wielomateriałowych (kod odpadu 15 01 05) polega […]

14 Cze
pozwolenie na budowę a wodnoprawne

Pozwolenie na budowę, czy pozwolenie wodnoprawne – co najpierw

Planując inwestycję warto wiedzieć jakie decyzję musimy uzyskać, aby wszystko było zgodnie z przepisami prawa. Przykładowo na wykonanie studni do poboru wód podziemnych, o głębokości 30 m, potrzebne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę. Czy wiesz jednak, co należy uzyskać jako pierwsze? Zgodnie z art. 388 ust. 2 ustawy Prawo wodne, wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub […]