<h1 class="entry-title">Tag: środki unijne</h1>
24 Kwi
oświadczenie opłat za usługi wodne

Przedsiębiorco – do 30 kwietnia należy złożyć oświadczenie opłat za usługi wodne za pierwszy kwartał 2019 roku

Oświadczenia powinny zawierać m.in.: 1) oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie (nazwa, REGON, adres siedziby, numer telefonu, e-mail); 2) określenie kwartału, za który składane jest oświadczenie; 3) określenie miejsca korzystania z usług wodnych, którego dotyczy oświadczenie, 4) dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego: – oznaczenie organu właściwego do wydanie pozwolenia wodnoprawnego; – znak decyzji; – datę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego; […]

08 Lut
nabór na dofinansowanie

Nabór na dofinansowanie

UWAGA ❗ DOTACJE ❗ GDZIE❓ ✔️ Ogólnopolski z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej Program / Priorytet / Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój KOMU❓ Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa – z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) NA CO❓ Konkurs obejmuje typ […]

23 Sie
wsparcie dla firm

Konkurs 3.3 RPO WS 2014-2020

Konkurs 3.3 RPO WS 2014-2020 Ruszył ostatni nabór na dotacje do zakupu i wdrożenia technologii, urządzeń komputerowych, różnorodnych systemów informatycznych w ramach w woj. śląskiego. Dotacja wynosi 45% wartości projektu netto (a na niektóre pozycje 50%). Wnioski można składać w terminie do 18.09.2018. Można nabywać wszelkie oprogramowania oraz urządzenia komputerowe. Wasza Firma jest potencjalnym beneficjentem. […]

09 Lip
RPO małopolskie

RPO Województwa Małopolskiego Działanie 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa.

RPO Województwa Małopolskiego Działanie 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa. Termin naboru: od 31.05.2018 do 28.08.2018 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną 65% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 55% dla średnich przedsiębiorstw. […]