Tag: prawo wodne

22 Sie
legalizacja urządzenia wodnego

Ile zapłacisz za legalizację urządzenia wodnego?

Legalizacja urządzenia wodnego. Termin opłaty i jakie koszty? Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację. Jeżeli urządzenie będzie spełniać odpowiednie wymagania i dołączysz do wniosku właściwe dokumenty organ Wód Polskich może wydać decyzję o legalizacji urządzenia wodnego, ustalając jednocześnie obowiązek uiszczenia […]

10 Maj
ogródki działkowe prawo wodne

Ogrody działkowe nie są zwolnione z opłaty za usługi wodne

1 stycznia 2018 roku obecny rząd zmienił przepisy o poborze wody. Weszła w życie ustawa o nazwie Prawo wodne, która zmieniła dotychczasowe zasady gospodarowania wodami. Nowa ustawa uchyliła wcześniejsze przepisy zwalniające ogrody działkowe z opłat za pobór wód podziemnych i powierzchniowych. Opłata ta nazywa się opłatą za usługi wodne i wymagana jest na podstawie art. […]