Tag: Organizator Systemu Zapewnienia Jakości w Ochronie Zdrowia.

Organizator Systemu Zapewnienia Jakości w Ochronie Zdrowia.

1.Cel szkolenia: Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie min znał  metodologię zarządzania Jakością, klasyfikację kosztów jakości, metody autoprezentacji i marketingu usług medycznych. 2.Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z metodologią zarządzania Jakością w Ochronie Zdrowia. 3.Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami. 4.Termin i miejsce: harmonogram szkoleń * możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych […]