Co to jest ISO?

10 lis

Co to jest ISO?

Organizacja – co to jest ISO?

ISO to skrót pochodzący z języka angielskiego International Organization for Standarization. W wolnym tłumaczeniu można powiedzieć, że to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, czy standaryzacji. Tak więc co to jest ISO w prostym tłumaczeniu? To realna organizacja, która działa na skale światową z siedzibą w Szwajcarii, a konkretnie w Genewie.

Co to jest ISO i czym się zajmuje? ISO zajmuje się ustalaniem i opisywaniem konkretnych norm, standardów dla usług, systemów zarządzania i produktów. Z założenia taka standaryzacja ma ułatwiać globalną wymianę handlową. Tak aby każdy miał te same określone standardy i według nich mógł postępować. Standardy ustalone przez ISO można nazwać normalizacją procedur czy określonych czynności.

W jakim celu ustalono takie standardy?

Oprócz ogólnego usprawnienia handlu międzynarodowego, bierze się również pod uwagę takie aspekty jak:

 • udoskonalenie metod produkcji;
 • próba ujednolicenia zachodzących procesów jak i wytwarzanych produktów;
 • regulacja aspektów takich jak: ochrona środowiska, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia itp.

Nazwa organizacji i standardu?

W pewnym sensie nazewnictwo w tym przypadku dla laików może być nieco mylące, dlatego warto wyszczególnić pewne aspekty. A więc nazwa ISO, jak wspomniano wyżej pochodzi od nazwy własnej czyli organizacji, ale uwaga! Standardy, które zostały wprowadzone również zawierają w sobie nazwę i liczbę konkretnej normy.

Łatwiej jest wytłumaczyć to na przykładzie, więc gdy mówimy o ISO przeważnie mamy już na myśli konkretny standard, tak jak w przypadku ISO 9001. Czyli ten  Standard Zarządzania Jakością to nazwa organizacji i numer standardu, właśnie w taki sposób określane są wszystkie normy.

Standardy  ISO

Fizycznie ISO to nic innego jak opracowana i opisana przez organizację dokumentacja. Oczywiście opisy standardów zostały sporządzone przez ekspertów z danych dziedzin, dzięki czemu normy są dopasowane do konkretnych potrzeb przedsiębiorców. Natomiast istnieją również normy, które zastosować można w każdym sektorze. Między innymi wyżej wymienione ISO 9001 jest jedną z takich norm o charakterze ogólnym.

Normy ISO są w odpowiedni sposób posegregowane i tak można wyróżnić poszczególne serie odpowiadające za dane sektory:

 • seria 9000, dotyczy systemu zarządzania jakością;
 • seria 14000, określa system zarządzania środowiskiem;
 • seria 18000, rozporządza o systemach bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • seria 27000, rozprawia o systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • seria 28000, opisuje zasady związane z systemami zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw.

Kto za to odpowiada?

W Polsce organizacją, która odpowiada za działania standaryzujące jest Polski Komitet Normalizacyjny czyli w skrócie PKN. Od lat ’40 komitet jest  członkiem ISO, co również zobowiązuje do opracowywania standardów i ich wdrażania.

Do zadań PKN należy między innymi:

 • zorganizowanie i nadzorowanie procesu opracowywania i rozpowszechniania standardów;
 • reprezentacja kraju w tym sektorze;
 • nadzór nad wprowadzaniem i wycofywaniem dokumentów.

Co to jest ISO i co mi daje?

Wdrożenie standardów ISO przynosi przedsiębiorcy różne korzyści, które są oczywiście uzależnione od wybrania konkretnego standardu i specyfikacji firmy. Natomiast można powiedzieć, że są ogólne korzyści wynikające z wprowadzenia norm ISO, które można znaleźć również w naszej ofercie:

 1. Wewnętrzne:
 • uporządkowanie, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości procesów,
 • podniesienie jakości wyrobów i usług,
 • wzrost efektywności działań,
 • uproszczone procedury wdrażania nowo zatrudnionych pracowników,
 • usprawnienie obiegu informacji – niezbędne do szybkich i trafnych decyzji,
 • jasny podział kompetencji i odpowiedzialności,
 • zapewnienie terminowych i stałych dostaw,
 • przystosowanie systemu organizacji do jeszcze lepszego zarządzania,
 • zmniejszenie kosztów niezadowalającej jakości i wskazanie źródeł ich powstawania,
 • zmniejszenie liczby popełnianych błędów.

 

 1. Zewnętrzne:
 • lepsze postrzeganie jakości wyrobów i usług przez klientów oraz wzrost ich satysfakcji,
 • poprawa renomy firmy i umocnienie jej pozycji wśród firm konkurencyjnych,
 • korzyści marketingowe,
 • poprawa współpracy z dostawcami,
 • ustalenie przyczyn zgłaszania reklamacji oraz stopniowa ich eliminacja,
 • spełnienie wymagań stawianych przez klientów i wzrost wiarygodności firmy,
 • osiągnięcie pewniejszej pozycji na rynku,
 • zwiększenie sprzedaży przy obniżonych kosztach operacyjnych,
 • międzynarodowe uznanie systemu, a co za tym idzie, korzystniejsze warunki zawierania umów i negocjowania cen,
 • lepszy wizerunek firmy.

Dzięki temu artykułowi już wiesz co to jest ISO! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń ISO.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl