Szkolenie: Pełnomocnik/ Koordynator ds Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN- EN ISO 9001:2015.

14 wrz
szkolenie pełnomocnik koordynator

Szkolenie: Pełnomocnik/ Koordynator ds Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN- EN ISO 9001:2015.

Zapraszamy na szkolenie na Pełnomocnika / Koordynatora ds Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN- EN ISO 9001:2015.

Termin szkolenia: 01.10.2018  godz. 8.00-14.00

Miejsce szkolenia: biuro AGM Zabrze  ul. Handlowa 2

Koszt szkolenia: 1200 netto

Cel szkolenia:

 • Uczestnik po zrealizowanej usłudze będzie znał podstawowe terminy i definicje w Systemie Zarządzania Jakością wg normy PN- EN ISO 9001:2015.
 • Będzie znał wymagania normy zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.
 • Uczestnik nabędzie również umiejętności dotyczących interpretowania wymagań normy w odniesieniu do własnej organizacji.
 • Po zrealizowanym szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności nadzorowania auditów wewnętrznych, opracowania udokumentowanych informacji oraz przeprowadzania przeglądów zarządzania.
 • Uczestnik będzie wiedział jak nadzorować działania korygujące i doskonalące oraz jak koordynować System Zarządzania Jakością aby funkcjonował w sposób prawidłowy w organizacji.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie. Przedstawienie prowadzącego;
 2. Podstawowe definicje i terminologia jakości;
 3. Zasady zarządzania jakością;
 4. Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 – ćwiczenia;
 5. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością:
 6. a) rola
 7. b) zadania
 8. c) kompetencje
 9. d) odpowiedzialność i uprawnienia
 10. Ćwiczenia;
 11. Dane wejściowe i wyjściowe z procesów
 12. a) przykłady wymaganych dokumentów i zapisów;
 13. Narzędzia jakości w oparciu o wymagania normy EN ISO 9004:2010 i EN ISO  19011:2012
 14. Auditowanie wg normy EN ISO 19011:2012
 15. a) audity wewnętrzne
 16. b) audity zewnętrzne
 17. c) audity klientowskie
 18. Komunikacja, ocenianie i dokumentowanie przez Pełnomocnika Systemu Zarządzania, analiza danych i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością

Zgłoszenia prosimy kierować do działu marketingu do dnia 27.09.2018

Sprawdź możliwości dofinansowania na usługi doradcze i szkoleniowe.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl