Szkolenie kadry zarządzającej placówką POZ

Szkolenie kadry zarządzającej placówką POZ

1. Harmonogram szkolenia 

 1. Psychodynamiczne rozumienie zasad komunikacji w relacji Kadra Menadżerska – Pacjent ze szczególnymi potrzebami.
 2. Specyfika kontaktu z pacjentami ze szczególnymi potrzebami w zależności od ich cech interpersonalnych i głębokości zaburzeń.
 3. Zakres wpływu komunikacji i postawy kadry menadżerskiej na osiągniecie współpracy, celów terapeutycznych.
 4. Specyfika komunikacji Kadra Menadżerska – Pacjent ze szczególnymi potrzebami.
 5. Specyfika komunikacji Personelu placówki POZ – Pacjent ze szczególnymi potrzebami
 6. Typowe sytuacje trudne w kontakcie Kadra Menadżerska – Pacjent ze szczególnymi potrzebami.
 7. Ćwiczenia z warsztatami.

2.Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich osób zarządzających placówkami POZ.

3.Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4.Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl