Szkolenie kadry placówki z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

Szkolenie kadry placówki z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

1. Harmonogram szkolenia 

 1. Komunikacja
 2. Poziomy rozwoju komunikacji
 3. Trudności osób z autyzmem w obszarze porozumiewania się
 4. Komunikacja funkcjonalna (użytkowa)
 5. Znaki w otoczeniu użytkownika – korzystanie z planu dnia, tablice wyboru do zajęć
 6. Tworzenie indywidualnego systemu komunikacji
 7. Bazowe i istotne umiejętności komunikacyjne
 8. Korzyści z wprowadzenia AAC
 9. Warsztaty praktyczne

2.Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich pracowników placówek medycznych, którzy mają kontakt z pacjentami.

3.Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4.Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl