Aranżacja wnętrz

Aranżacja wnętrz

1. Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania do zawodu projektanta wnętrz.

2. Profil uczestników: osoby zainteresowane projektowaniem oraz architekturą, kandydaci do wykonywania zawodu architekta.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami praktycznymi.

4. Termin i miejsce: do ustalenia

* możliwość zorganizowania szkoleń teoretycznych w grupach zamkniętych

5. Cena: do uzgodnienia

cena obejmuje:

  • zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Warsztat projektanta:

a) rysunek techniczny,

b) inwentaryzacja pomieszczeń,

c) rysunki planarne w skali,

d) szczegółowe informacje o projekcie i skali,

e) elementy projektu, jego etapowanie,

f) skala,

g) aksonometria, perspektywa,

h) kompozycja,

2. Historia architektury wnętrz.

3. Światło, kolor, ergonomia, materiałoznawstwo.

4. Projekt koncepcyjny:

a) omówienie zasad koncepcji,

b) funkcjonalizm,

c) przygotowanie koncepcji wnętrza,

d) wykreślenie perspektyw, wybór kadrów,

e) kryteria oceny designu – czynniki, na podstawie których wzornictwo poddawane jest ocenie; jak na nasze wybory wpływa moda?

5. Projekt wykonawczy:

a) dokumentacja techniczna,

b) projekty branżowe i ich koordynacja,

c) warsztaty na własnym projekcie – wdrożenie etapu wykonawczego,

d) trendy we wnętrzach: czym jest trend? co sprawia, że w danym sezonie coś wydaje się modne? lokalne i globalne tendencje w projektowaniu.

6. Klient – umowa – przygotowanie teczki projektowej:

a) współpraca z klientem – etapy ujawniania klientowi własnego projektu, wycena projektu,

b) konstruowanie umowy właściwej danemu projektowi,

c) indywidualne korekty.

7. Obrona teczki projektowej – test.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl