Wymagania normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Wymagania normy  PN-EN ISO/IEC 27001:2017

 

 1. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymogów normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 oraz  nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem informacji zbudowanym w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017
 2. Profil uczestników: Pełnomocnicy ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania, Koordynatorzy ds. SZBI, Auditorzy wewnętrzni SZBI, Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Administratorzy Systemów Informatycznych, Najwyższe Kierownictwo
 3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.
 4. Termin i miejsce: do uzgodnienia

harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

 1. Cena: 600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.
 1. Program szkolenia:

1.Rozpoczęcie szkolenia:

 • Przedstawienie prowadzącego i uczestników
 • Zebranie oczekiwań uczestników
 • Prezentacja celów i programu

2.Wprowadzenie

 • Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Znaczenie i cel wdrażania SZBI
 • Korzyści z wdrożenia SZBI
 • Terminologia
 • Rodzina normy serii ISO 27000

3.Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017

 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Działania operacyjne
 • Ocena wyników
 • Doskonalenie

4.Przegląd celów stosowania zabezpieczeń i zabezpieczeń ujętych w załącznik A do normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017

5.Zakończenie szkolenia:

 • podsumowanie celów i oczekiwań uczestników,
 • wypełnienie ankiet.

 

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl