Pełnomocnik /Koordynator Systemu Bezpieczeństwa Informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Szkolenie na Pełnomocnika/Koordynatora Systemu Bezpieczeństwa Informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017

 1. Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pełnienie w firmie funkcji Pełnomocnika/Koordynatora ds. Systemu Bezpieczeństwa Informacji w odniesieniu do wymagań normy.
 2. Profil uczestników: Pełnomocnicy i kandydaci na Pełnomocnika/Koordynatora ds. Systemu Bezpieczeństwa Informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017
 3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.
 4. Termin i miejsce: Harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

 1. Cena: 1200 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • certyfikat/zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6.Program szkolenia:

1.Wprowadzenie. Przedstawienie prowadzącego.

2.Podstawowe definicje i terminologia bezpieczeństwa informacji

3.Zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji

4.Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 – ćwiczenia.

5.Pełnomocnik/Koordynator ds. Systemu Bezpieczeństwa Informacji

 • a) rola,
 • b) zadania,
 • c) kompetencje,
 • d) odpowiedzialność i uprawnienia.

6.Ćwiczenia.

7. Dane wejściowe i wyjściowe z procesów: a) przykłady wymaganych dokumentów i zapisów.

8.Wytyczne audytowania w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017

9.Auditowanie wg normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017

a) audity wewnętrzne,

b) audity zewnętrzne,

c) audity klientowskie.

10.Komunikacja, ocenianie i dokumentowanie przez Pełnomocnika/Koordynatora systemu Bezpieczeństwa Informacji, analiza danych i doskonalenie Systemu Bezpieczeństwa Informacji

11.Egzamin testowy, zakończenie i wstępna ocena kursu.