Szkolenie z Jakości w Ochronie Zdrowia

1.Cel szkolenia:

Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie znał min.

 •     cele i zadania pełnomocnika i zespołu ds. jakości w jednostce
  ·   normy jakości ISO vs. standardy akredytacyjne CMJ
  ·   analiza procedur i dokumentacji w świetle standardów i wymagań
  ·   zasady opracowania planu jakości i aktualizacja dokumentacji
  ·   ocena stanu wdrożenia standardowych procedur operacyjnych
  ·   monitorowanie i doskonalenie procedur

2.Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z nową normą jakości dla sektora ochrony zdrowia PN/EN ISO 15224 – zarządzanie jakością dostosowane do branży medycznej.

3.Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4.Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

5.Program: 

Organizacja procesu wdrażania i utrzymywania jakości w jednostce
·   cele i zadania pełnomocnika i zespołu ds. jakości w szpitalu
·   normy jakości ISO vs. standardy akredytacyjne CMJ
·   analiza procedur i dokumentacji w świetle standardów i wymagań
·   zasady opracowania planu jakości i aktualizacja dokumentacji
·   ocena stanu wdrożenia standardowych procedur operacyjnych
·   monitorowanie i doskonalenie procedur
Koszty i korzyści związane z jakością w aspekcie finansowym, organizacyjnym i klinicznym.
Program Akredytacji Szpitali i instrumenty wsparcia finansowego w akredytacji podmiotów leczniczych w obecnym stanie prawnym i w świetle projektowanych regulacji.
Standardy jakości w Polsce na tle standardów międzynarodowych
Praktyka opracowania procedur i dokumentacji oraz we wdrażania standardów jakości w wybranych obszarach funkcjonowania jednostki

 • ocena stanu pacjenta, opieka nad pacjentem
 • poprawa jakości i bezpieczeństwo pacjenta
 • ciągłość opieki, odżywianie, prawa pacjent

·  przywództwo, organizacja pracy i koordynacja działań zespołu
·  identyfikacja istotnych zdarzeń związanych z pobytem pacjenta w szpitalu: reoperacje, readmisje, przedłużenie hospitalizacji
·   analiza częstości i skuteczności czynności reanimacyjnych
·   analiza i ocena ryzyka w zabiegach i znieczuleniach
·   analiza działalności klinicznej jako narzędzie oceny wyników
Wpływ jakości na poziom finansowania podmiotów leczniczych
Zapobieganie zakażeniom szpitalnym jako kryterium jakości
·   profilaktyka i prewencja zakażeń i innych zdarzeń niepożądanych
·   organizacja zapobiegania zakażeniom i rola zespołów ds. zakażeń
·   zarządzanie ryzykiem w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym
·   zakażenia jako kryterium oceny jakości udzielanych świadczeń
Racjonalizacja stosowania antybiotykoterapii
Nowelizacja normy ISO 9001 z 2015 r. – analiza porównawcza z wersją normy z 2008 r.
Nowa norma jakości dla sektora ochrony zdrowia – PN/EN ISO 15224 – zarządzanie jakością dostosowane do branży medycznej
·   cel i zakres obowiązywania normy
·   wdrażanie normy w polskich warunkach prawnych i finansowych