Elektroniczna dokumentacja medyczna

Elektroniczna dokumentacja medyczna – czym jest i jakie wiążą się z nią korzyści?

Dokumentacja papierowa coraz częściej zostaje zastępowana elektroniczną wersją. To jedno z lepszych rozwiązań, wiążących się z szeregiem korzyści. Przede wszystkim to niezwykle wygodna opcja, pozwalające na przechowywanie wszelkich istotnych danych w systemie komputerowym. Dzięki temu przez cały czas można mieć do nich łatwy dostęp bez konieczności przeszukiwania mnóstwa papierów.

Co więcej, to także sposób na lepsze i sprawniejsze uporządkowanie dokumentacji oraz zabezpieczenie jej przed ewentualnych zawieruszeniem.

Szkolenie EDM – dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie z elektronicznej dokumentacji medycznej to doskonały wybór, dzięki któremu można poznać wszelkie kluczowe informacje na temat procesu jej wdrażania, a także wynikających z niej przepisów. Wydarzenie prowadzone jest przez specjalistę posiadającego bogatą wiedzę i świetnie orientującego się wśród wszelkich wprowadzanych nowości.

Dokładamy wszelkich starań, aby przekazywana przez nas wiedza była w pełni klarowna dla kursantów. W wyniku tego podczas szkolenia nie tylko udzielamy klarownych wskazówek oraz szeregu porad, ale również odpowiedzi na nurtujące pytania.

Szkolenie, elektroniczna dokumentacja medyczna – co warto wiedzieć?

To doskonałe rozwiązanie, dzięki któremu zdobędą Państwo potrzebną wiedzę na temat elektronicznej dokumentacji medycznej, niezbędną do sprawnego przeprowadzenia całego procesu.

Jesteśmy przekonani, że elektroniczna dokumentacja medyczna jest świetną opcją pozwalającą na widoczne ograniczenie ilości dokumentów w formie papierowej. Podczas szkolenia specjalista zapewni nie tylko sporą dawkę informacji, ale również szereg praktycznych ćwiczeń, dzięki którym cały proces stanie się zdecydowanie łatwiejszy.

Nasza firma posiada bogate doświadczenie, a przez lata działalności mieliśmy okazję współpracować z szeregiem klientów, co wpływa na jakość i sprawność sposobów, w jakie przekazujemy wiedzę.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

1. Cel szkolenia: celem kursu jest zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami regulującymi proces wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej, jak również praktyczne przedstawienie zasad prowadzenia EDM w placówce zdrowia.

2. Profil uczestników: szkolenie jest adresowane do menedżerów, pracowników zajmujących się administrowaniem i zabezpieczaniem dokumentacji medycznej oraz personelu medycznego.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Obowiązujące akty prawne.

2. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów.

3.Podział i rodzaje dokumentacji medycznej.

4. EDM podstawowe pojęcia.

5. Elektroniczny obieg dokumentów a dokumentacji medycznej.

6. Dołączanie dokumentacji w postaci innej niż elektroniczna do dokumentacji elektronicznej – skanowanie dokumentów.

7. Przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej.

8. Opłaty przy udostępnianiu EDM.

9. Wdrożenie – praktyczne kroki w przygotowaniu placówki do elektronicznej dokumentacji medycznej.

10. Przykłady EDM w różnych oprogramowaniach.

11. Polityka i procedury zabezpieczenia i dostępu do danych w placówce medycznej.

12. Organizacja nadzoru i obsługi systemu po wdrożeniu.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl