BLS – podstawowe czynności ratujące życie

Szkolenie dla placówek medycznych BLS

BLS, czyli Basic Life Support, to wytyczne, które określają sposób postępowania podczas prowadzenia resuscytacji. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej jest niezwykle istotna, a wiedzą na ten temat powinni wykazywać się wszyscy pracownicy ochrony zdrowia. Jest to podstawa zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w sytuacji nagłego i niespodziewanego zagrożenia życia.

Podczas resuscytacji zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne doświadczenie są istotne dla prawidłowego przeprowadzenia procedury, a także ochrony własnego bezpieczeństwa. Z tego względu proponowane przez nasz szkolenie BLS uwzględnia zapoznanie się z zagadnieniami prawnymi czy etycznymi, a także praktycznym postępowaniem w przypadku nastąpienia różnych uszkodzeń ciała lub stanów krytycznych.

Rzetelne szkolenie BLS z ćwiczeniami

Proponujemy Państwu możliwość wzięcia udziału w rzetelnym szkoleniu BLS przygotowanym przez specjalistów z tego zakresu. Dzięki temu możemy zagwarantować, że prezentowane treści są zgodne z aktualnymi wytycznymi i nowoczesną wiedzą medyczną.

Podczas szkolenia dla placówek medycznych BLS nacisk kładziony jest zarówno na wiedzę teoretyczną, jak i na jej wykorzystanie w praktyce. Uczestnicy mają możliwość przećwiczenia przeprowadzania resuscytacji, a także zdobycia umiejętności obsługi defibrylatora czy poprawnego układania poszkodowanych.

Podczas kursu BLS zwracamy uwagę również na takie aspekty, jak sposoby zapewniania bezpieczeństwa nie tylko poszkodowanemu, ale również osobom postronnym i samemu ratownikowi.

Dlaczego warto odbyć kurs BLS?

Prawidłowo wykonana resuscytacja i zapewnienie poszkodowanemu bezpieczeństwa przed przybyciem odpowiednich służb znacząco zwiększają szansę na przeżycie, a także zmniejszają ryzyko powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Posiadanie rzetelnej wiedzy oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy zwiększa także poczucie bezpieczeństwa samego uczestnika szkolenia, a odbycie kursu pozwala nabrać pewności siebie w tym zakresie.

Każdy kursant otrzyma materiały szkoleniowe, które pozwolą odświeżyć sobie nabytą wiedzę w dowolnym momencie, a także certyfikat ukończenia szkolenia BLS.

Jak prowadzimy szkolenie dla placówek medycznych BLS?

Szkolenie dla placówek medycznych BLS odbywa się w wybranym przez Państwa miejscu i terminie. Kurs prowadzony jest przez doświadczonego specjalistę, a wszystkie treści przekazywane są w sposób przystępny oraz zrozumiały. Prowadzący dokładają wszelkich starań, aby uczestnicy wynieśli z organizowanych szkoleń jak najwięcej, dlatego chętnie odpowiadają na pytania i tłumaczą niezrozumiałe zagadnienia.

Zdobyliśmy doświadczenie w organizowaniu kursów, współpracując z ponad tysiącem klientów już od 1999 roku. Oferujemy szkolenia zarówno dla małych, jak i dużych placówek medycznych, w których istotną kwestią jest znajomość zasad BLS wśród pracowników bez wykształcenia kierunkowego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i kontaktu w celu zadania pytań dotyczących szkolenia BLS.

BLS – podstawowe czynności ratujące życie

1. Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej i rozpoznawania nagłego zatrzymania krążenia (NZK).

2. Profil uczestników: szkolenie skierowane jest do pracowników ochrony zdrowia nie posiadających wykształcenia medycznego.

3. Forma szkolenia: kursu połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 500 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

 • podstawy prawne udzielania pomocy,
 • podstawy patofizjologii nagłego zatrzymania krążenia,
 • algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych ALS ERC u osób dorosłych,
 • algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych ALS ERC u dzieci,
 • bezpieczeństwo ratownika, poszkodowanego i osób postronnych,
 • ocena stanu świadomości poszkodowanego i układanie w odpowiednich pozycjach,
 • bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych,
 • pośredni masaż serca,
 • zastosowanie defibrylatora zautomatyzowanego AED,
 • skuteczność działań resuscytacyjnych,
 • etyczne aspekty resuscytacji,
 • krwotoki tętnicze, żylne, miąższowe – postępowanie praktyczne,
 • zawał serca, omdlenie, hipoglikemia, padaczka – postępowanie praktyczne,
 • układanie poszkodowanych w zależności od stanu pacjenta,
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia – postępowanie praktyczne.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl