ALS – zaawansowane czynności ratujące życie

Kursy ALS – zaawansowane czynności ratujące życie

ALS to skrót od angielskiego sformułowania Advanced Life Support, które można przetłumaczyć jako „Zaawansowane Wsparcie Życiowe”. W praktyce jest to forma zaawansowanych szkoleń, dzięki którym personel szpitalny/pracownicy oddziałów opieki medycznej mogą zdobyć obszerną wiedzę w zakresie udzielania pomocy ratunkowej.

Szkolenia ALS są niezbędnym kompendium wiedzy dla osób pracujących w branży medycznej, np. pielęgniarek, ratowników czy lekarzy. W AGM Konsulting oferujemy profesjonalne kursy, prowadzone przez sprawdzonych i posiadających obszerną wiedzę specjalistów.

ALS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne | zakres szkoleniowy

Program szkolenia ALS obejmuje szeroki zakres czynności związanych z udzielaniem pomocy medycznej w nagłych przypadkach. W trakcie kursu prowadzone są merytoryczne wykłady, podczas których uczestnicy mają możliwość poznania procedur medycznych.

Szkolenie ALS składa się zarówno z części wykładowej, jak i ćwiczeniowej. Podczas zajęć kursanci mogą zweryfikować poziom swoich umiejętności w praktyce. Szczegółowy program kursu ALS dostępny jest poniżej (podpunkt 6.).

Szkolenia ALS – dlaczego warto?

Istnieje wiele powodów, dla których warto zdecydować się na profesjonalny kurs ALS. Niezaprzeczalną zaletą wzięcia udziału w programie szkoleniowym jest możliwość poszerzenia umiejętności w zakresie zaawansowanej opieki zdrowotnej. Znajomość poszczególnych schematów działań ma realny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów w szpitalach lub innych ośrodkach świadczących pomoc medyczną.

Kursy ALS – wysoka jakość szkolenia

Gwarantujemy, że program szkoleniowy realizowany jest w oparciu o aktualne wytyczne prawne i badania naukowe. W AGM Konsulting stale śledzimy postępy w dziedzinie zaawansowanej opieki medycznej, dzięki czemu temu możemy zapewnić najwyższą jakość szkoleń ALS. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne to aspekt, który stanowi fundament oferowanego kursu.

1. Cel szkolenia: rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia. Rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia- elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych.

2. Profil uczestników: kurs kierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonym nadzorze medycznym.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1500 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • certyfikat/zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

Wykłady:

 • perspektywy ALS,
 • przyczyny i prewencja zatrzymania krążenia,
 • ostre zespoły wieńcowe,
 • uniwersalny algorytm zatrzymania krążenia ALS,
 • opieka poresuscytacyjna.

Ćwiczenia i warsztaty:

 • zaopatrzenie dróg oddechowych,
 • monitoring, rozpoznawanie zaburzeń rytmu, dwunastoodprowadzeniowe EKG,
 • defibrylacja,
 • zaburzenia rytmu serca – leczenie,
 • równowaga kwasowo-zasadowa,
 • zatrzymanie krążenia – scenariusze ćwiczeniowe,
 • zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych /zanurzenie podtopienie, hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma, hypowolemia.

Dyskusja:

 • etyczne i prawne aspekty zatrzymania krążenia
 • protokół DNAR.

Pokazy:

 • wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych na podstawie scenariuszy symulowanych zatrzymań krążenia. Prezentowane przez doświadczonych instruktorów, prowadzące do doskonalenia sposobu oceny i leczenia pacjentów oraz decyzyjności podczas prowadzenia czynności resuscytacyjnych, przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.

 

Grupy wyłącznie 6-cio osobowe, lub wynoszące wielokrotność tej liczby.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl