Specjalista ds. transportu i logistyki z językiem angielskim

Specjalista ds. transportu i logistyki z językiem angielskim

1. Cel szkolenia: poznanie aktualnych aspektów prawnych dotyczących międzynarodowej spedycji towarów oraz transportu osób, usystematyzowanie wiedzy związanej z logistyką transportową, przepisami i normami obowiązującymi w magazynach dostaw – wraz
z elementami języka angielskiego.

2. Profil uczestników:  kierowcy zawodowi, spedytorzy, magazynierzy, pracownicy firm transportowych.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do uzgodnienia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 2100 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia i terminy w transporcie i spedycji.  

2. Cele i znaczenie transportu i spedycji we współczesnym rynku.

3. Uwarunkowania i podstawy prawne funkcjonowania firm przewozowych i spedycyjnych na rynku krajowym i międzynarodowym.

4. Planowanie sprzedaży i operacji.

5. Regulacje prawne w transporcie.

6. Reklamacje.

7. Czas pracy kierowców.

8. Podróże służbowe kierowców – krajowe i zagraniczne.

9. Zarządzanie magazynem (Nowoczesny Magazynier).

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl