Szkolenia BHP wstępne i okresowe – różnice

13 paź

Szkolenia BHP wstępne i okresowe – różnice

Zgodnie z Dz.U.2004.180.1860 – Rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na pracodawcy spoczywa bezwzględny obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu zagadnień związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Bez tego niemożliwe jest bezpieczne wypełnianie powierzonych obowiązków.. Całkiem sporo osób uważa, że szkolenia okresowe nie są nam potrzebne i omawia się w nich dokładnie to samo, co było na szkoleniu wstępnym, jednak jest to powielany mit. Aby go obalić, postanowiliśmy więc przygotować poniższy artykuł, który zawiera wiele istotnych informacji dotyczących różnic pomiędzy szkoleniem bhp wstępnym i okresowym.

Szkolenia wstępne i okresowe – BHP

Pierwsze szkolenie, czyli tzw. szkolenie wstępne jest tym, które otrzymuje się na początku, zaraz po podjęciu pracy, natomiast drugie, czyli szkolenie okresowe, wykonuje się raz na jakiś czas.

Szkolenie wstępne BHP przeprowadzane jest jako instruktaż ogólny, czyli jak należy postępować, aby uniknąć wypadku w pracy oraz jak należy się zachować, kiedy komuś taki wypadek się przydarzy. Zazwyczaj w ramach takiego szkolenia jego uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które znajdują się w kodeksie pracy, a także z układami zbiorowymi i regulaminami pracy, a także z obowiązującym w danym zakładzie pracy przepisami bezpieczeństwa. Każdy uczestnik takiego kursu otrzymuje po jego ukończeniu stosowne zaświadczenie.

Szkolenie okresowe BHP ma na celu uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przedstawienie uczestnikom nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych w tym zakresie. Taki kurs można przeprowadzić na dwa sposoby – w formie samokształcenia kierowanego, a także jako seminarium (gdzie całość dostosowana jest do potrzeb klienta). Każdy uczestnik takiego szkolenia podchodzi po jego ukończeniu do egzaminu i po zaliczeniu go, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu i zdobycie wiedzy.

Szkolenia BHP wstępne i okresowe – kiedy należy je przeprowadzić?

W przypadku szkolenia wstępnego BHP należy przeprowadzić je po zatrudnieniu pracownika, jednak przed jego przystąpieniem do pracy, a zatem najlepiej pierwszego dnia jego obecności w firmie jako pracownika. Następnie maksymalnie do 12 miesiącach (jeśli jest to osoba na stanowisku kierowniczym, to do sześciu miesięcy) musi ona odbyć szkolenie okresowe. Należy pamiętać, że kursy okresowe BHP, mają ograniczony okres ważności i co jakiś czas trzeba je odnawiać. Ten interwał czasowy jest z kolei zależny od tego, na jakim stanowisku pracuje osoba szkolona.

Dla przykładu szkolenia okresowe dla pracowników:
– na stanowiskach robotniczych wymagają aktualizacji co maksymalnie trzy lata,
– dla specjalistów inżynieryjno-technicznych okres ten wynosi pięć lat,
– dla pracowników administracyjno-biurowych – nawet sześć lat!

Gdzie można zamówić przeprowadzenie szkolenia BHP dla swoich pracowników?

Istnieje wiele firm, które zatrudniają specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy posiadają stosowne uprawnienia do przeprowadzania szkoleń z tej dziedziny i wystawiania certyfikatów odbycia szkolenia i zdania egzaminu ze szkolenia. Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoi pracownicy zostaną właściwie przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, to zgłoś się do nas – firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, która zatrudnia świetnych fachowców i oferuje atrakcyjne ceny szkoleń BHP.

Nasza firma działa na krajowym rynku już od wielu lat. Przez cały ten czas przeszkoliliśmy już tysiące pracowników w wielu firmach, zarówno prowadząc szkolenia wstępne, jak i okresowe. Nasi specjaliści, którzy prowadzą kursu, mają obszerną wiedzę i posiadają wszelkie niezbędne narzędzia, które umożliwiają im skuteczne przekazywanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli więc jesteś zainteresowany naszymi propozycjami, to serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl