Szkolenie – Zapoznanie kadry z zasadami Savoir-vivre w stosunku do osób o szczególnych potrzebach

900,00 

Opis

Program szkolenia

  1. Ogólne zasady savoir-vivre w stosunku do osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych.
  2. Savoir-vivre w stosunku do osób poruszających się na wózkach, o kulach i balkonikach.
  3. Savoir-vivre w stosunku do osób niewidomych i słabowidzących.
  4. Savoir-vivre w stosunku do osób z niepełnosprawnością słuchu.
  5. Savoir-vivre w stosunku do osób z niepełnosprawnością sprzężoną – osób.