Szkolenie w zakresie kompetencji strategicznych: opracowanie modelu biznesu, zarządzanie produktem/usługą

500,00 

Opis

Model biznesowy to opis sposobu funkcjonowania firmy, odpowiadający na trzy pytania.

1. Jak wartość się tworzy?

2. Jak wartość dostarcza się klientowi?

3. Jak firma na tworzonej wartości zarabia?

Na szkoleniu poznasz odpowiedź między innymi na powyżej zadane pytania.