Szkolenie mobbing w miejscu pracy

123,00 

Szkolenie mobbing w miejscu pracy

Opis

Celem szkolenia jest wyjaśnienie pojęć dyskryminacji, molestowania i mobbingu, jak również omówienie przykładów zachowań, które mogą się pojawić w zakładzie pracy,
Osoba po szkoleniu będzie wiedziała jak kształtować w spółce relacje, aby wyeliminować albo zminimalizować możliwość wystąpienia mobbingu. Dowie się jakie wdrożyć zabezpieczenia dla firmy przed roszczeniami pracowników o mobbing oraz jakie stosować zabezpieczenia przed wypłatą odszkodowań dla pracowników.

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów wszystkich szczebli, menedżerów oraz pracowników działów HR oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem przyjaznego miejsca pracy.