Szkolenie Sygnalista w firmie

500,00 

Sygnalista w firmie

Opis

“Sygnalista w firmie”, dzięki któremu zapoznacie się Państwo m.in.: z wymaganymi załącznikami tj.:

  • z wymaganiami Ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
  • z zakresem obowiązywania Ustawy,
  • z terminami i metodami wdrożenia wytycznych Ustawy o ochronie sygnalistów w przedsiębiorstwach,
  • z etapami wdrażania Ustawy,
  • z rodzajami nieprawidłowości regulowanych przez Ustawę,
  • z formalnymi procedurami wynikającymi z Ustawy,
  • z narzędziami umożliwiających sygnalizowanie wewnętrznych nieprawidłowości.