Procedura postępowania z odpadami

36,90 

Procedura postępowania z odpadami określa zasady postępowania z odpadami od momentu
powstania do momentu oddania ich do unieszkodliwienia.

SKU: PR-01 Kategoria:

Opis

Procedura określa zasady i sposob postępowania z odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, powstającymi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedmiotowe odpady powstają w związku z działalnością gospodarczą, dlatego sposób postępowania z nimi, przechowywania i unieszkodliwiania ma znaczenie dla ochrony środowiska i narażenia na kontakt z nimi innych osób. Prawidłowe postępowanie z wytwarzanymi odpadami pozwala na ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.