Procedura postępowania z odpadami medycznymi

36,90 

Procedura postępowania z odpadami określa zasady postępowania z odpadami od momentu powstania do momentu oddania ich do unieszkodliwienia.

SKU: PR-02 Kategoria:

Opis

Procedura określa zasady i sposób postępowania z odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi odpadami medycznymi, powstającymi w związku z działalnością Placówki. Odpady powstają w czasie wykonywania świadczeń medycznych, dlatego sposób postępowania w trakcie i po wykonywaniu świadczeń, przechowywania i unieszkodliwiania odpadów medycznych ma znaczenie dla ochrony środowiska i narażenia na kontakt z nimi innych osób. Prawidłowe postępowanie z odpadami powstającymi podczas udzielania usług medycznych zapobiega powstaniu i szerzeniu się zakażeń.