Procedura postępowania z odpadami medycznymi

36,90 

Procedura postępowania z odpadami określa zasady postępowania z odpadami od momentu powstania do momentu oddania ich do unieszkodliwienia.

SKU: PR-02 Kategoria:

Opis

5 października 2017 roku Minister Zdrowia wydał szczegółowe rozporządzenie w sprawie postępowania z odpadami medycznymi. W wielu placówkach notorycznie naruszane są i łamane zasady postępowania, segregowania, magazynowania czy transportu odpadów medycznych. Wymagane procedury obejmują nie tylko postępowanie z odpadami w szpitalu, ale także w miejscach wezwań, w których udziela się świadczeń zdrowotnych. Dlaczego wciąż tyle placówek nie stosuje wymaganych procedur? Być może dlatego, że osoby w tych sprawach decyzyjne, nie posiadają odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. Warto zainwestować zatem w instrukcję postępowania z odpadami medycznymi.

Instrukcja postępowania z odpadami medycznymi

Procedura postępowania z odpadami medycznymi jest dostępna w naszym sklepie internetowym. Określa ona zasady postępowania z niebezpiecznymi odpadami medycznymi powstałymi w związku z każdą działalnością placówki. Zawiera ona informacje jak postępować z odpadami medycznymi powstałymi w placówkach, w których udziela się świadczeń zdrowotnych lub prowadzi doświadczenia i badania z zakresu medycyny. W jaki sposób postępować przy gromadzeniu i magazynowaniu odpadów w workach czy pojemnikach, oraz przy transporcie wewnętrznym odpadów w placówkach, w których udziela się świadczeń. Oraz jak postępować z odpadami medycznymi powstałymi w miejscu wezwania w wyniku świadczenia usług zdrowotnych. Instrukcja ta rozjaśnia wszelkie wątpliwości i dzięki niej masz pewność, że spełniasz wszystkie ustawowe normy i postępujesz według wymaganych procedur. Atutem produktu jest z pewnością przystępna cena, a dodatkowo posiada ona pozytywne opinie wśród wielu nabywców.

Dlaczego bezpieczne postępowanie z odpadami medycznymi jest ważne?

Inwestycja w instrukcję postępowania z odpadami medycznymi jest z pewnością opłacalną decyzją. Powstające w wyniku świadczenia usług zdrowotnych odpady, takie jak leki, opakowania po lekach, zużyte opatrunki, igły, odpady z sal zabiegowych i operacyjnych czy odpady z oddziałów zakaźnych mogą być skażone różnego rodzaju drobnoustrojami chorobotwórczymi. Poprzez krew czy wydzieliny mogą rozprzestrzeniać się wirusy HIV, czy cytomegalii. Ponadto, niektóre odpady medyczne posiadają właściwości radioaktywne czy toksyczne. Do takich odpadów zalicza się odczynniki chemiczne, baterie, oleje, czy zużyte diagnostyki izotopowe. Takiego rodzaju odpady są groźne i powodują wiele szkód w środowisku naturalnym. Substancje w nich zawarte bardzo długo się rozkładają, a dodatkowo wnikają do gleb i wód. Zagrożeniem są zwłaszcza leki w postaci płynnej lub te, które łatwo się rozpuszczają. Mogą one powodować przemiany biochemiczne w zbiornikach wodnych, a także wnikać do ujęć wody pitnej. Procedura postępowania z odpadami medycznymi określa szczegółowe zasady, dzięki którym ryzyko powstawania i szerzenia się zakażeń maleje.