Procedura dotycząca dezynfekcji, mycia powierzchni i pomieszczeń oraz sterylizacji narzędzi

36,90 

Procedura określa sposoby dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni, sprzętu wielokrotnego użytku i wyposażenia w Placówce.

SKU: PR-01/10 Kategoria:

Opis

Procedury higieny oraz bezpiecznego postępowania podczas wykonywania obowiązków
w pracy stanowią istotną część przepisów BHP. Jest to ważny odnośnik dla pracowników, dzięki któremu mają oni konkretną wiedzę na temat tego, jak zachowywać się w określonych miejscach i sytuacjach. Wiele firm, w tym głównie placówki medyczne, opracowują procedury mające na celu ochronę pracowników i zawierają wytyczne, jak przeciwdziałać zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem się zakażeń.

Procedury higieny

Obowiązek opracowania oraz wdrożenia odpowiednich przepisów związanych z higieną pracy określa ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu, oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Akt ten ściśle określa zasady, tryb zapobiegania i zwalczania zakażeń oraz zobowiązuje do podejmowania działań mających na celu unieszkodliwienie źródła zakażenia, ograniczenie szerzenia się zakażeń i chorób oraz uodpornienie osób podatnych na zarażenie.

Ustawa zobowiązuje osobno wszystkich kierowników zakładów opieki zdrowotnej oraz wszelkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych do podejmowania działań, które mają zapobiec szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Jednym z tych działań, obok oceny ryzyka, stosowania środków ochrony oraz wykonywania badań i testów jest opracowanie, wdrożenie oraz nadzór nad przestrzeganiem procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom.

Przepisy BHP a procedury dotyczące higieny

Przepisy BHP dotyczące higieny w placówkach medycznych i około medycznych mają na celu usprawnienie ich funkcjonowania w sposób jak najbardziej zapobiegający rozprzestrzenianiu się zakażeń. Ustalony w procedurze sposób postępowania ma zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy pracownikom świadczącym obowiązki pracy.

Procedury higieny są zazwyczaj uszczegółowione. Jednym z ich rodzajów jest procedura dotycząca dezynfekcji, mycia powierzchni i pomieszczeń oraz sterylizacji narzędzi. Określa ona szczegółowo sposób dezynfekcji pomieszczeń oraz ich powierzchni. Procedura wyznacza zasady dezynfekcji m.in. sprzętu wielokrotnego użytku, sprzętu skażonego materiałem organicznym, w tym na przykład toreb pracowników medycznych czy sposoby sterylizacji narzędzi. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania tych przepisów BHP, a zgodnie z procedurą są także odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

W naszym sklepie możesz dokonać zakupu tej oraz innych procedur z zakresu higieny w atrakcyjnej cenie. Są one na tyle szczegółowe, że zagwarantują bezpieczne wykonywanie obowiązków przez pracowników oraz zapewnią wysoki poziom higieny i czystości w danym miejscu pracy.