Ocena ryzyka – Tokarz

150,00 180,00 

Metoda Risk Score jest metodą, która spełnia wymagania wszystkich standardów międzynarodowych. Charakteryzuje się łatwością i przejrzystością w interpretacji wyników. Przedsiębiorstwo AGM ma do zaoferowania gotowe karty oceny ryzyka zawodowego opracowane właśnie tą metodą.

170,00 
Po zakupie produktu w ciągu 48h dokument zostanie przygotowany i wysłany do Państwa pocztą. Dodatkowo otrzymają Państwo Oświadczenie o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym. Do ceny doliczona jest cena przesyłki.
180,00 
Ocena indywidualna opracowana na podstawie ankiety. Ankietę proszę przesłać na adres mbala@agm-konsulting.pl. Nie później niż 48h od otrzymania prawidłowo wypełnionej przez Państwo ankiety otrzymują Państwo elektroniczną wersję oceny ryzyka, dopasowaną do danego stanowiska.
150,00 
Wersja PDF do pobrania.
SKU: OR-BHP-06 Kategorie: ,

Opis

Ocena ryzyka w zawodzie tokarza jest wymagana, aby przedsiębiorstwo zatrudniające specjalistów na to stanowisko spełniało wymogi wynikające z przepisów BHP. Oferujemy gotowe karty oceny opracowane metodą Risk Score. To nie tylko świetne rozwiązanie, by nie narazić się w razie kontroli, ale przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo swoich pracowników w zakładzie pracy.

W opinii ekspertów metoda Risk Score jest szczególnie skuteczna, ponieważ spełnia nie tylko polskie, ale też międzynarodowe standardy. Jest też bardzo czytelna i pozwala w prosty sposób dojść do konkretnych wniosków.

Ocena ryzyka zawodowego – tokarz

Pracownik zajmujący się tokarstwem praktycznie cały czas pracuje z użyciem potencjalnie niebezpiecznego urządzenia. Co więcej, obrabiane elementy mogą mieć ostre krawędzie, a przy tym w zawodzie tokarza używa się różnego rodzaju substancji chemicznych, które mogą być niebezpieczne dla organizmu. Dlatego jeśli masz firmę, w której pracuje człowiek na tym stanowisku, to ocena ryzyka zawodowego jest konieczna.

Dysponujemy różnymi wariantami oceny ryzyka zawodowego dla tokarza, od których zależy także cena. Możemy gotowe karty wysłać pocztą elektroniczną (plik pdf) lub pocztą, w wersji papierowej. Co więcej, jeśli klient ma takie życzenie, możemy dokonać indywidualnej oceny ryzyka w jego przedsiębiorstwie, na podstawie danych otrzymanych wraz z przygotowaną przez nas ankietą.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku tokarza pozwala wprowadzić do przedsiębiorstwa działania, które zapobiegną lub zmniejszą możliwość powstania negatywnego zdarzenia. Ocena może np. informować o dużym prawdopodobieństwie zranienia odpryskiem przy toczonym elemencie, co powinno skłonić do zaopatrzenia pracownika w maskę oraz rękawice.

Ocena ryzyka dla tokarza – metoda Risk Score

Metoda Risk Score polega na wymienieniu możliwych ryzyk dla stanowiska tokarza, a następnie określeniu prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia, czasie ekspozycji na czynnik niebezpieczny oraz możliwych skutkach. Wartościowanie ryzyka polega na pomnożeniu poszczególnych wartości na podstawie tabeli.