Ocena ryzyka – pracownik BOK

150,00 180,00 

Metoda Risk Score jest metodą, która spełnia wymagania wszystkich standardów międzynarodowych. Charakteryzuje się łatwością i przejrzystością w interpretacji wyników. Przedsiębiorstwo AGM ma do zaoferowania gotowe karty oceny ryzyka zawodowego opracowane właśnie tą metodą.

170,00 
Po zakupie produktu w ciągu 48h dokument zostanie przygotowany i wysłany do Państwa pocztą. Dodatkowo otrzymają Państwo Oświadczenie o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym. Do ceny doliczona jest cena przesyłki.
150,00 
Wersja PDF do pobrania.
180,00 
Ocena indywidualna opracowana na podstawie ankiety. Ankietę proszę przesłać na adres mbala@agm-konsulting.pl. Nie później niż 48h od otrzymania prawidłowo wypełnionej przez Państwo ankiety otrzymują Państwo elektroniczną wersję oceny ryzyka, dopasowaną do danego stanowiska.
SKU: OR-BHP-11 Kategorie: ,

Opis

W naszej ofercie znajdziecie Państwo specjalnie przygotowaną publikację oceny ryzyka BOK, która jest niezbędna do tego, aby stworzyć odpowiednie, zgodne z wymogami warunki pracy na stanowisku w Biurze Obsługi Klienta. Jest to dokument w którym zawarte zostały wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników czy poziomu wykształcenia, jak i używanych na stanowisku pracy urządzeń. W celu uzyskania dokładnych wyników wykorzystujemy metodę Risk Score, opracowaną w USA w 1971 roku przez Williama Fine’a, zgodną z międzynarodowymi standardami, która wciąż uważana jest za najdokładniejszą metodę oceny ryzyka zawodowego.

Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracownika BOK o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, które wiążą się z jego zakresem wykonywanych czynności – dokument oceny ryzyka BOK służy właśnie w tym celu.

Jest to szczególnie istotne, kiedy istnieje możliwość wystąpienia niepożądanych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń w środowisku pracy lub wynikających ze sposobu wypełniania obowiązków. Ocenę ryzyka BOK należy sporządzić zawsze w określonych sytuacjach:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych, technologicznych lub organizacyjnych na stanowisku pracy oraz 
  • po wypadku na danym stanowisku. 

Kryteria oceny zagrożeń w pracy są zróżnicowane ze względu na specyfikę zawodu. Wykorzystywana w naszych publikacjach metoda Risk Score pozwala na dokładne oszacowanie oceny ryzyka zawodowego BOK – karta ryzyka tworzona jest w oparciu o czteroetapowe działania, w trakcie których brane pod uwagę są trzy różne parametry: wskaźnik prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia wypadkowego, czas ekspozycji na czynnik niebezpieczny i możliwe skutki oraz ich powaga. Ryzyko jest wartościowane za pomocą skali opisowych lub liczbowych. Metoda Risk Score zapewnia precyzję wyników, łatwą interpretację, a także obiektywność. 

Metoda Risk Score składa się z czterech etapów:

  1. Określenie i opisanie obszaru występowania zagrożenia, dla którego przeprowadzona zostanie ocena
  2. Sporządzenie listy rozpoznanych zagrożeń.
  3. Oszacowanie ryzyka za pomocą wskaźnika prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia wypadkowego, czasu ekspozycji na czynnik niebezpieczny i możliwe skutki oraz ich ciężkość.
  4. Wartościowanie ryzyka.

Dokument oceny ryzyka BOK – sklep

Warto pamiętać o tym, jak wiele korzyści może przynieść odpowiednio przygotowana karta ryzyka między innymi prawnych, zdrowotnych, a także finansowych. Co więcej, wiedza dotycząca ewentualnych zagrożeń w miejscu pracy czy umiejętność wykorzystania środków ochronnych mogą znacznie przyczynić się do bezpieczeństwa, samopoczucia i efektywności pracowników, a także sprawnego zarządzania firmą. W naszej ofercie dostępny jest kompleksowy dokument – opinie klientów na temat naszych produktów są bardzo pozytywne, a ceny karty ryzyka różnią się w zależności od wybranego wariantu. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.