Ocena ryzyka – Pracownik administracyjno – biurowy

150,00 180,00 

Metoda Risk Score jest metodą, która spełnia wymagania wszystkich standardów międzynarodowych. Charakteryzuje się łatwością i przejrzystością w interpretacji wyników. Przedsiębiorstwo AGM ma do zaoferowania gotowe karty oceny ryzyka zawodowego opracowane właśnie tą metodą.

180,00 
Ocena indywidualna opracowana na podstawie ankiety. Ankietę proszę przesłać na adres mbala@agm-konsulting.pl. Nie później niż 48h od otrzymania prawidłowo wypełnionej przez Państwo ankiety otrzymują Państwo elektroniczną wersję oceny ryzyka, dopasowaną do danego stanowiska.
170,00 
Po zakupie produktu w ciągu 48h dokument zostanie przygotowany i wysłany do Państwa pocztą. Dodatkowo otrzymają Państwo Oświadczenie o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym. Do ceny doliczona jest cena przesyłki.
150,00 
Wersja PDF do pobrania.
SKU: OR-BHP-01 Kategorie: ,

Opis

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest dokonanie oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy. Najlepiej zlecić to specjalistom zewnętrznym – ta decyzja zapewnia wygodę i wysoką jakość tworzonego dokumentu oceny ryzyka zawodowego. Zwłaszcza jeśli zdecydujesz się skorzystać z oferty naszego sklepu. Oferujemy opracowane oceny ryzyka za pomocą metody Risk Score, która spełnia wymagania wszystkich standardów międzynarodowych – opinie profesjonalistów potwierdzają wysoką jakość naszych produktów. Wyniki oceny ryzyka zawodowego przedstawione są w sposób czytelny dla każdego. Ocenę ryzyka zawodowego wykonuje się w oparciu o analizę miejsca, w którym dana osoba jest zatrudniona.

Ocena ryzyka zawodowego – pracownik administracyjno-biurowy

Jak przeprowadzona jest ocena ryzyka zawodowego pracownika administracyjno – biurowego?

Pierwszy krok sporządzania dokumentu oceny ryzyka zawodowego to zebranie informacji o badanym obszarze – charakterystyka stanowiska, jakie jest wyposażenie czy jakie materiały stosowane są na danym stanowisku. Drugi krok to określenie, jakie zagrożenia występują w analizowanym obszarze. Trzecim krokiem jest oszacowanie ryzyka – bierze się pod uwagę prawdopodobieństwo, czas ekspozycji i następstwa zaistniałego zagrożenia. Ostatnim etapem jest wartościowanie ryzyka i określenie działań profilaktycznych. Praca biurowa może nieść ze sobą różnego rodzaju zagrożenia, nie tylko ryzyko upadku czy oparzenie gorącym płynem. Ważne, aby ocena ryzyka zawodowego została przeprowadzona rzetelnie, uwzględniając charakterystykę danego stanowiska. Pozwoli to na określenie prawidłowych działań profilaktycznych, prowadzących do minimalizacji ryzyka.

Rzetelnie sporządzona ocena ryzyka zawodowego – pracownik biurowy

Rzetelnie, a zarazem poprawnie sporządzona ocena ryzyka zawodowego ma niezwykle istotne znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa pracownika, jak i interesów pracodawcy. Z tego powodu powinna zostać przygotowana w sposób, który uwzględnia specyficzne dla stanowiska zagrożenia.

Nasza oferta cieszy się pozytywnymi opiniami wśród wielu pracodawców ze względu na wykazywane przez nas zespół zaangażowanie i wieloletnie doświadczenie poszczególnych osób. Dokument sporządzają zawsze eksperci z zakresu oceny ryzyka zawodowego. Pracownik biurowy to stanowisko, którego specyfika musi zostać rozpatrzona kompleksowo, ponieważ właściwe dla niego zagrożenia są niekiedy łatwe do przeoczenia. Natomiast osoba obsadzająca je również jest narażona na pewnego rodzaju ryzyka, których nie należy bagatelizować.

Ryzyko zawodowe, pracownik biurowy – opinie

Praca na każdym stanowisku niesie za sobą ryzyko zawodowe – pracownik biurowy nie jest wyjątkiem od reguły.

Nasi eksperci z uwagą pochylają się nad specyfiką obowiązków zawodowych realizowanych przez pracownika administracyjno-biurowego, aby zaoferować Państwu najwyższą jakość usługi w postaci przygotowania oceny ryzyka zawodowego.

Cena proponowanej usługi jest uzależniona od formy dostarczenia wyników analizy – papierowej bądź elektronicznej – w której preferują Państwo otrzymanie dokumentu. Co jednak istotne, w obu przypadkach pozostaje ona korzystna. Zachęcamy do skorzystania z naszej fachowej oferty.