Ocena ryzyka – Personel medyczny z zagrożeniami biologicznymi

150,00 180,00 

Metoda Risk Score jest metodą, która spełnia wymagania wszystkich standardów międzynarodowych. Charakteryzuje się łatwością i przejrzystością w interpretacji wyników. Przedsiębiorstwo AGM ma do zaoferowania gotowe karty oceny ryzyka zawodowego opracowane właśnie tą metodą.

170,00 
Po zakupie produktu w ciągu 48h dokument zostanie przygotowany i wysłany do Państwa pocztą. Dodatkowo otrzymają Państwo Oświadczenie o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym. Do ceny doliczona jest cena przesyłki.
150,00 
Wersja PDF do pobrania.
180,00 
Ocena indywidualna opracowana na podstawie ankiety. Ankietę proszę przesłać na adres mbala@agm-konsulting.pl. Nie później niż 48h od otrzymania prawidłowo wypełnionej przez Państwo ankiety otrzymują Państwo elektroniczną wersję oceny ryzyka, dopasowaną do danego stanowiska.
SKU: OR-BHP-1/10-1 Kategorie: ,

Opis

W naszej ofercie znajdziecie Państwo specjalnie przygotowaną publikację oceny ryzyka personelu medycznego z zagrożeniami biologicznymi. Jest to dokument sporządzony zgodnie z przepisami prawnymi, regulującymi określone warunki pracy oraz właściwą ochronę przed zagrożeniami na danym stanowisku. Ocena ryzyka personelu medycznego z zagrożeniami biologicznymi w naszym sklepie internetowym zawiera szczegółowe informacje na temat bezpiecznego środowiska pracy (tzn. jakie kwalifikacje powinien mieć pracownik personelu medycznego, z jakich urządzeń i w jaki sposób może korzystać oraz jakie zabezpieczenia pracodawca ma obowiązek wprowadzić). Do uzyskania dokładnych wyników wykorzystujemy metodę Risk Score, zgodną z międzynarodowymi standardami.

Personel medyczny z zagrożeniami biologicznymi – karta oceny

Bezpieczne środowisko pracy to podstawa w placówkach, które same mają na celu również ochronę zdrowia i życia. Każda placówka danego rodzaju musi liczyć się z tym, że jej pracownicy wykonują swój zawód w  warunkach, w których są często bardziej narażeni na ryzyko, w tym również zagrożenia biologiczne. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie zatrudnianym osobom odpowiednich warunków na każdym stanowisku, a także wdrożenie środków bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko wypadków. Ocenę ryzyka personelu medycznego z zagrożeniami biologicznymi należy sporządzić zawsze w określonych sytuacjach:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk,
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
  • po wprowadzeniu zmian technologicznych lub organizacyjnych w obrębie stanowiska,
  • po wypadku na określonym stanowisku.

Kryteria oceny zagrożeń w pracy są zróżnicowane ze względu na specyfikę zawodu, ale również poszczególne stanowiska. Wykorzystywana w naszych publikacjach metoda Risk Score pozwala na dokładne oszacowanie oceny ryzyka zawodowego personelu medycznego z zagrożeniami biologicznymi – karta ryzyka tworzona jest w oparciu o czteroetapowe działania, w trakcie których brane pod uwagę są trzy różne parametry: wskaźnik prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia wypadkowego, czas ekspozycji na czynnik niebezpieczny i możliwe skutki oraz ich powaga. Ryzyko jest wartościowane za pomocą skali opisowych lub liczbowych. Metoda Risk Score zapewnia precyzję wyników, łatwą interpretację, a także obiektywność. 

Ocena ryzyka personelu medycznego z zagrożeniami biologicznymi – sklep

Warto pamiętać o tym, jak wiele korzyści może przynieść odpowiednio przygotowana karta ryzyka – pozwala nam na podjęcie działań zgodnie z wymogami prawnymi, które mają na celu chronić zdrowie i życie naszych pracowników. Dodatkowo, prawidłowo wdrożona, zabezpiecza nas także przed ewentualnymi karami finansowymi i stawia nas w lepszym świetle w przypadku spraw sądowych oraz wpływa na wydajność personelu i sprawniejsze funkcjonowanie placówki. W naszej ofercie dostępny jest kompleksowy dokument – opinie klientów na temat naszych produktów są bardzo pozytywne, a ceny karty ryzyka różnią się w zależności od wybranego wariantu. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.