Ocena ryzyka – Kierownik apteki

150,00 180,00 

Metoda Risk Score jest metodą, która spełnia wymagania wszystkich standardów międzynarodowych. Charakteryzuje się łatwością i przejrzystością w interpretacji wyników. Przedsiębiorstwo AGM ma do zaoferowania gotowe karty oceny ryzyka zawodowego opracowane właśnie tą metodą.

Ocena ryzyka - Kierownik apteki – Papierowa
170,00 
Po zakupie produktu w ciągu 48h dokument zostanie przygotowany i wysłany do Państwa pocztą. Dodatkowo otrzymają Państwo Oświadczenie o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym. Do ceny doliczona jest cena przesyłki.
Ocena ryzyka - Kierownik apteki – Online
150,00 
Wersja PDF do pobrania.
Ocena ryzyka - Kierownik apteki – Papierowa
180,00 
Ocena indywidualna opracowana na podstawie ankiety. Ankietę proszę przesłać na adres mbala@agm-konsulting.pl. Nie później niż 48h od otrzymania prawidłowo wypełnionej przez Państwo ankiety otrzymują Państwo elektroniczną wersję oceny ryzyka, dopasowaną do danego stanowiska.
SKU: OR-BHP-1/10-1-1-1-1-1 Kategorie: ,

Opis

Metoda Risk Score jest metodą, która spełnia wymagania wszystkich standardów międzynarodowych. Charakteryzuje się łatwością i przejrzystością w interpretacji wyników. Przedsiębiorstwo AGM ma do zaoferowania gotowe karty oceny ryzyka zawodowego opracowane właśnie tą metodą.

Ocena ryzyka zawodowego – kierownik apteki

Karty oceny ryzyka zawodowego dla kierownika apteki to narzędzia służące do identyfikacji i oceny potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem. Ta osoba odpowiada za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy personelowi oraz klientom, dlatego istotne jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. W aptece to szczególnie ważne, jako że osoby przebywające w takim punkcie mają do czynienia z substancjami leczniczymi, które do momentu zakupu powinny być objęte szczególnym nadzorem.

Karty oceny ryzyka zawodowego dla kierownika apteki obejmują różne aspekty pracy w aptece, takie jak obsługa leków, kontakt z klientami, obsługa urządzeń medycznych, zarządzanie zespołem i wiele innych. Podczas oceny ryzyka identyfikuje się potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jak również określa się poziom ryzyka oraz podejmuje się odpowiednie środki zapobiegawcze.

Profesjonalna ocena ryzyka zawodowego – apteka

W ramach oceny ryzyka zawodowego dla kierownika apteki stosuje się wiele schematów działania. Na karcie można znaleźć informacje dotyczące specyficznych zagrożeń, takich jak nieprawidłowe przechowywanie leków, narażenie na substancje toksyczne, ryzyko zakażeń, problemy ergonomiczne związane z pracą przy ladach, a także wymagania związane z obsługą urządzeń medycznych.

Oprócz identyfikacji zagrożeń, karty oceny ryzyka zawodowego zawierają również propozycje środków zaradczych i działań prewencyjnych, które mogą być podjęte w celu minimalizacji ryzyka. Wśród nich widnieją na przykład szkolenia z zakresu bezpiecznego obchodzenia się z lekami, stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, organizacja miejsca pracy w sposób ergonomiczny czy też wprowadzenie procedur higienicznych.

Karty służące do oceny ryzyka zawodowego w aptece są więc istotnym narzędziem do zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy. Pozwalają na świadome podejmowanie decyzji dotyczących minimalizacji ryzyka oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy zarówno dla personelu, jak i dla klientów.