Ocena ryzyka – Elektryk

150,00 180,00 

Metoda Risk Score jest metodą, która spełnia wymagania wszystkich standardów międzynarodowych. Charakteryzuje się łatwością i przejrzystością w interpretacji wyników. Przedsiębiorstwo AGM ma do zaoferowania gotowe karty oceny ryzyka zawodowego opracowane właśnie tą metodą.

170,00 
Po zakupie produktu w ciągu 48h dokument zostanie przygotowany i wysłany do Państwa pocztą. Dodatkowo otrzymają Państwo Oświadczenie o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym. Do ceny doliczona jest cena przesyłki.
150,00 
Wersja PDF do pobrania.
180,00 
Ocena indywidualna opracowana na podstawie ankiety. Ankietę proszę przesłać na adres mbala@agm-konsulting.pl. Nie później niż 48h od otrzymania prawidłowo wypełnionej przez Państwo ankiety otrzymują Państwo elektroniczną wersję oceny ryzyka, dopasowaną do danego stanowiska.
SKU: OR-BHP-1/10-1-1-1 Kategorie: ,

Opis

Ocena ryzyka zawodowego dla elektryka jest bardzo istotnym dokumentem, który jest wymagany do tego, by przedsiębiorstwo zatrudniające fachowca pracującego na tym stanowisku spełniało wymagania BHP (ocena ryzyka zawodowego jest często sprawdzana w ramach kontroli). Głównym założeniem takiej oceny jest zwiększenie bezpieczeństwa w zakładzie pracy, a więc ograniczenie do minimum prawdopodobieństwa zaistnienia negatywnych dla zdrowia sytuacji. Oferujemy karty oceny ryzyka w metodzie Risk Score.

Jak przebiega ocena ryzyka zawodowego dla elektryka? Na podstawie przygotowanych tabel wylicza się wskaźnik dotyczący różnego rodzaju sytuacji. Z tego powodu przede wszystkim należy wymienić wspomniane ryzyka, a później określić ich prawdopodobieństwo, czas ekspozycji (na szkodliwe czynniki) oraz możliwe efekty, oraz ich ciężkość. 

Co istotne, ocena ryzyka dla elektryka nie jest jednorazowa, ponieważ powinna być aktualizowana za każdym razem, kiedy zmieniają się warunki pracy (np. kiedy wymienia się typ stosowanych narzędzi, używanych środków chemicznych etc.). 

Elektryk – ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku elektryka powinna więc być dostosowana do charakteru pracy. Podaje się więc informacje na temat możliwych porażeń prądem, poparzeń oraz innych zdarzeń. To istotne, ponieważ uzyskane wyniki mogą powodować konieczność wprowadzenia rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo – jeśli wskaźnik porażenia prądem jest wysoki, należy np. zaopatrzyć pracownika w odzież ochronną i bardziej bezpieczne narzędzia.

W opinii wielu osób metoda Risk Score jest nie tylko skuteczna, ale też uniwersalna. Jest to związane z faktem, że spełnia wymogi polskie oraz międzynarodowe.

Możemy wysłać gotową kartę oceny pocztą elektroniczną lub tradycyjną, ale przygotowujemy również indywidualne oceny ryzyka zawodowego dla elektryków pracujących dla konkretnego przedsiębiorstwa – na podstawie dostarczonej nam wcześniej ankiety. W razie pytań prosimy o kontakt.