Ocena ryzyka – Dyrektor operacyjny ds. technicznych

150,00 180,00 

Metoda Risk Score jest metodą, która spełnia wymagania wszystkich standardów międzynarodowych. Charakteryzuje się łatwością i przejrzystością w interpretacji wyników. Przedsiębiorstwo AGM ma do zaoferowania gotowe karty oceny ryzyka zawodowego opracowane właśnie tą metodą.

180,00 
Ocena indywidualna opracowana na podstawie ankiety. Ankietę proszę przesłać na adres mbala@agm-konsulting.pl. Nie później niż 48h od otrzymania prawidłowo wypełnionej przez Państwo ankiety otrzymują Państwo elektroniczną wersję oceny ryzyka, dopasowaną do danego stanowiska.
170,00 
Po zakupie produktu w ciągu 48h dokument zostanie przygotowany i wysłany do Państwa pocztą. Dodatkowo otrzymają Państwo Oświadczenie o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym. Do ceny doliczona jest cena przesyłki.
150,00 
Wersja PDF do pobrania.
SKU: OR-BHP-02 Kategorie: ,

Opis

W naszej ofercie znajdziecie Państwo między innymi kompleksową ocenę ryzyka dyrektora operacyjnego ds. technicznych. Jest to dokument sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Dokument ten ma za zadanie regulować warunki pracy na wymienionym stanowisku, a także określać stosowne środki ochronne w środowisku pracy. Dodatkowo publikacja szczegółowo informuje o odpowiednich kwalifikacjach dyrektora operacyjnego ds. technicznych, zasadach korzystania z urządzeń na tym stanowisku oraz zabezpieczeniach, które leżą w gestii pracodawcy. Ocena ryzyka dyrektora operacyjnego ds. technicznych w naszym sklepie internetowym to przede wszystkim kompleksowa informacja na temat odpowiedniej organizacji środowiska pracy.

Ocena ryzyka – Dyrektor operacyjny ds. technicznych

W środowisku pracy mamy do czynienia z tak zwanym ryzykiem zawodowym, czyli z potencjalnymi zagrożeniami, które mogą wystąpić na danym stanowisku. Dyrektor operacyjny ds. technicznych, który odpowiada za: 

  • kontrolę i nadzór działu do spraw technicznych,
  • opracowywanie procedur wewnętrznych optymalizujących procesy produkcyjnego,
  • zwiększanie efektywności i wydajności produkcji,
  • kontrolę skuteczności procesów produkcyjnych,
  • nadzór i koordynację wszystkich procesów związanych z technicznym obszarem działalności, w tym także z maszynami, komputerami, oprogramowaniem, obsługą sprzętu technicznego,
  • koordynację działań z zakresu szkolenia pracowników z obsługi sprzętu i technologii wykorzystywanych w danej firmie. 

Ze względu na dużą odpowiedzialność oraz wszechstronność podejmowanych działań, jest on narażony na ryzyko zawodowe, z którym musi się również liczyć jego pracodawca. To właśnie zadaniem pracodawcy jest wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa na stanowisku pracy dyrektora operacyjnego ds. technicznych – pomoże w tym z pewnością opracowana przez nas karta oceny ryzyka określająca dokładnie wymagania na tym stanowisku pracy. Ocena ryzyka dyrektora operacyjnego ds. technicznych sporządzana jest w oparciu o opracowaną w USA metodę Risk Score, która pozwala na uzyskanie bardzo dokładnych wyników w zakresie ryzyka zawodowego. Metoda ta bierze pod uwagę specyfikę zawodu i poszczególne parametry służące do określenia ryzyka, takie jak wskaźnik prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia wypadkowego, czas ekspozycji na czynnik niebezpieczny i możliwe skutki oraz ich ciężkość. Metoda Risk Score pozwala na bardzo dokładne oszacowanie ryzyka i jest powszechnie stosowana w Polsce – zapewnia łatwą, obiektywną i precyzyjną ocenę ryzyka zawodowego.

Karta oceny ryzyka dyrektora operacyjnego ds. technicznych – sklep

Nieodpowiednie warunki pracy lub zaniedbanie środków ochrony może skutkować nieszczęśliwymi wypadkami w miejscu pracy, co wiąże się z konsekwencjami zdrowotnymi dla pracownika oraz prawnymi i finansowymi dla pracodawcy. Aby tego uniknąć, bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy na poszczególnych stanowiskach oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji czyli kart oceny ryzyka zawodowego. W naszym sklepie dostępne są różne warianty ocen ryzyka – zachęcamy do zapoznania się z ofertą.