Ocena ryzyka – Dyrektor handlowy

150,00 180,00 

Metoda Risk Score jest metodą, która spełnia wymagania wszystkich standardów międzynarodowych. Charakteryzuje się łatwością i przejrzystością w interpretacji wyników. Przedsiębiorstwo AGM ma do zaoferowania gotowe karty oceny ryzyka zawodowego opracowane właśnie tą metodą.

180,00 
Ocena indywidualna opracowana na podstawie ankiety. Ankietę proszę przesłać na adres mbala@agm-konsulting.pl. Nie później niż 48h od otrzymania prawidłowo wypełnionej przez Państwo ankiety otrzymują Państwo elektroniczną wersję oceny ryzyka, dopasowaną do danego stanowiska.
170,00 
Po zakupie produktu w ciągu 48h dokument zostanie przygotowany i wysłany do Państwa pocztą. Dodatkowo otrzymają Państwo Oświadczenie o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym. Do ceny doliczona jest cena przesyłki.
150,00 
Wersja PDF do pobrania.
SKU: OR-BHP-02-3 Kategorie: ,

Opis

W naszej ofercie znajdziecie Państwo między innymi kompleksową ocenę ryzyka dyrektora handlowego. Jest to dokument sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Dokument ten ma za zadanie regulować warunki pracy na wymienionym stanowisku, a także określać stosowne środki ochronne w środowisku pracy. Dodatkowo publikacja szczegółowo informuje o odpowiednich kwalifikacjach dyrektora handlowego, zasadach korzystania z urządzeń na tym stanowisku oraz zabezpieczeniach, które leżą w gestii pracodawcy. Ocena ryzyka dyrektora operacyjnego ds. technicznych w naszym sklepie internetowym to przede wszystkim kompleksowa informacja na temat odpowiedniej organizacji środowiska pracy.

Ocena ryzyka – dyrektor handlowy 

W środowisku pracy mamy do czynienia z tak zwanym ryzykiem zawodowym, czyli z potencjalnymi zagrożeniami, które mogą wystąpić na danym stanowisku. Dyrektor handlowy odpowiada za:

  • politykę handlową firmy,
  • zarządza działem handlowym,
  • opracowuje, wdraża i realizuje strategie handlowe i plany sprzedaży,
  • nadzoruje pracę pracowników działu handlowego,
  • przygotowuje budżet przedsiębiorstwa w dziale sprzedaży,
  • opracowuje standardy pracy działu handlowego,
  • ustala cele i zadania członków jego zespołu.

Dodatkowo dyrektor handlowy zazwyczaj kieruje pracą zespołu handlowego, monitorując osiągnięcia wyników sprzedaży, opracowuje system wynagradzania handlowców, analizuje konkurencję i trendy na rynku marketingowym, pozyskuje klientów, kontroluje działania operacyjne działu handlowego i zapewnia pracownikom bezpieczeństwo. Natura jego stanowiska wiąże się z różnego rodzaju zagrożeniami w związku z podejmowanym ryzykiem zawodowym. Właśnie dlatego pracodawca ma obowiązek zapewnić mu należyte warunki pracy, które umożliwią dyrektorowi handlowemu bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w środowisku pracy. Ocena ryzyka dyrektora handlowego sporządzana jest w oparciu o opracowaną w USA metodę Risk Score, która pozwala na uzyskanie bardzo dokładnych wyników w zakresie ryzyka zawodowego. Metoda ta bierze pod uwagę specyfikę zawodu i poszczególne parametry służące do określenia ryzyka, takie jak wskaźnik prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia wypadkowego, czas ekspozycji na czynnik niebezpieczny i możliwe skutki oraz ich ciężkość. Metoda Risk Score pozwala na bardzo dokładne oszacowanie ryzyka i jest powszechnie stosowana w Polsce – zapewnia łatwą, obiektywną i precyzyjną ocenę ryzyka zawodowego.

Dyrektor handlowy – karta oceny ryzyka – sklep

Nieodpowiednie warunki pracy lub zaniedbanie środków ochrony może skutkować nieszczęśliwymi wypadkami w miejscu pracy, co wiąże się z konsekwencjami zdrowotnymi dla pracownika oraz prawnymi i finansowymi dla pracodawcy. Aby tego uniknąć, bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy na poszczególnych stanowiskach oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji czyli kart oceny ryzyka zawodowego. W naszym sklepie dostępne są różne warianty ocen ryzyka – zachęcamy do zapoznania się z ofertą.