Ocena ryzyka – Dyrektor ds. produkcji i inwestycji

150,00 180,00 

Metoda Risk Score jest metodą, która spełnia wymagania wszystkich standardów międzynarodowych. Charakteryzuje się łatwością i przejrzystością w interpretacji wyników. Przedsiębiorstwo AGM ma do zaoferowania gotowe karty oceny ryzyka zawodowego opracowane właśnie tą metodą.

180,00 
Ocena indywidualna opracowana na podstawie ankiety. Ankietę proszę przesłać na adres mbala@agm-konsulting.pl. Nie później niż 48h od otrzymania prawidłowo wypełnionej przez Państwo ankiety otrzymują Państwo elektroniczną wersję oceny ryzyka, dopasowaną do danego stanowiska.
170,00 
Po zakupie produktu w ciągu 48h dokument zostanie przygotowany i wysłany do Państwa pocztą. Dodatkowo otrzymają Państwo Oświadczenie o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym. Do ceny doliczona jest cena przesyłki.
150,00 
Wersja PDF do pobrania.
SKU: OR-BHP-02-1 Kategorie: ,

Opis

W naszej ofercie znajdziecie Państwo specjalnie przygotowaną publikację oceny ryzyka Dyrektora ds. produkcji i inwestycji. Jest to dokument sporządzony zgodnie z przepisami prawnymi, regulującymi określone warunki pracy oraz właściwą ochronę przed zagrożeniami na danym stanowisku. Ocena ryzyka personelu medycznego z zagrożeniami biologicznymi w naszym sklepie internetowym zawiera szczegółowe informacje na temat bezpiecznego środowiska pracy (tzn. jakie kwalifikacje powinien mieć pracownik personelu medycznego, z jakich urządzeń i w jaki sposób może korzystać oraz jakie zabezpieczenia pracodawca ma obowiązek wprowadzić). Do uzyskania dokładnych wyników wykorzystujemy metodę Risk Score, zgodną z międzynarodowymi standardami. W celu uzyskania dokładnych wyników wykorzystujemy metodę Risk Score, opracowaną w USA w 1971 roku przez Williama Fine’a, zgodną z międzynarodowymi standardami, która wciąż uważana jest za najdokładniejszą metodę oceny ryzyka zawodowego.

Ocena ryzyka zawodowego – dyrektor ds. produkcji i inwestycji

Warto pamiętać o tym, że specyfika każdego zawodu oraz poszczególnych stanowisk niesie ze sobą inne zagrożenia – to właśnie metoda Risk Score, która szacuje ryzyko zawodowe na podstawie wskaźnika prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia wypadkowego, czasu ekspozycji na czynnik niebezpieczny i możliwych skutków oraz ich ciężkości pozwala na zapewnienie pracownikowi na danym stanowisku odpowiednich warunków w miejscu pracy. Co więcej, metoda ta pozwala na uzyskanie obiektywnego, łatwego do interpretacji wyniku pozbawionego subiektywnej oceny. Pracodawca ma obowiązek zminimalizować ryzyko wypadków w miejscu pracy. Osoba pracująca jako dyrektor ds. produkcji i inwestycji zazwyczaj opracowuje strategie produkcji i organizacji pracy w obrębie procesów produkcyjnych, pełni nadzór nad terminową realizacją założeń, zarządza obszarem produkcyjnym, zajmuje się tworzeniem planów w zakresie kosztów produkcji, optymalizacji produkcji, wymagań jakościowych, bezpieczeństwa oraz satysfakcji klienta. Dodatkowo organizuje pracę wielu działów, nadzoruje dział wdrożeń, kontroluje koszty produkcji w zakresie wydajności i realizacji budżetu, zajmuje się zaopatrzeniem i logistyką, analizuje sytuację na rynku, określa system pracy, nadzoruje przestrzeganie procedur oraz dział techniczny, planuje krótko- i długoterminowe inwestycje, zarządza infrastrukturą, przygotowuje raporty, współpracuje z członkami zarządu oraz pracownikami poszczególnych działów. Jego praca wymaga wszechstronności i dużej odpowiedzialności, dlatego ocena ryzyka dyrektora ds. produkcji i inwestycji jest tak istotna.

Jakie korzyści może przynieść ocena ryzyka zawodowego dyrektora ds. produkcji i inwestycji?

Warto pamiętać o tym, jak wiele korzyści może przynieść odpowiednio przygotowana karta ryzyka – pozwala nam na podjęcie działań zgodnie z wymogami prawnymi, które mają na celu chronić zdrowie i życie naszych pracowników. Dodatkowo, prawidłowo wdrożona, zabezpiecza nas także przed ewentualnymi karami finansowymi i stawia nas w lepszym świetle w przypadku spraw sądowych oraz wpływa na wydajność personelu i sprawniejsze funkcjonowanie placówki. W naszej ofercie dostępny jest kompleksowy dokument – opinie klientów na temat naszych produktów są bardzo pozytywne, a ceny karty ryzyka różnią się w zależności od wybranego wariantu. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.