Instrukcja BHP przy ręcznych pracach transportowych

50,00 

Instrukcja BHP przy ręcznych pracach transportowych. Zawiera wszystkie wymagane informacje zgodnie z przepisami prawa. Instrukcja zwiera opis czynności, które pracownik powinien wykonać: przed rozpoczęciem pracy, podczas pracy, po zakończeniu pracy.

50,00 
Wersja PDF do pobrania.
50,00 
W wersji papierowej przesyłamy dokument gotowy do powieszenia w Państwa biurze. Do ceny doliczona jest cena przesyłki.
SKU: IN-BHP-05-1-1-1-1-1 Kategorie: ,

Opis

Bezpieczeństwo prac transportowych to kwestia priorytetowa dla kierowników budowy oraz osób zlecających tego rodzaju prace. W świetle nowych przepisów istnieje obowiązek opracowania instrukcji, która w kompleksowy sposób opisuje wytyczne i warunki przeprowadzania prac z użyciem wózków jezdniowych. Rozporządzenie definiuje także pojęcie osoby, która ma obowiązek sporządzić instrukcję bezpieczeństwa prac transportowych.

Instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych w świetle prawa

Nowe przepisy BHP według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2018 roku wprowadzają konieczność opracowania instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnętrznym. Zmiany dotyczą także organizacji prac oraz kwalifikacji samych pracowników. Nadzór nad pracami ma sprawować tzw. organizator prac. Nie może być to pracodawca, jak wynika ze stosunku pracy, ale osoba organizująca pracę wykonywaną przez inną osobę fizyczną lub powierzająca obsługę wózka danemu operatorowi. To właśnie organizator prac jest zobowiązany do opracowania instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych. Do obowiązków takiej osoby należy sporządzenie wykazu prac stwarzających zagrożenie podczas transportu, ocena stanu technicznego wózka, przekazanie informacji o dopuszczalnej prędkości, sposobie załadunku i wyładunku oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad pracami z użyciem wózków jezdniowych. Wprowadzenie pojęcia organizatora ma na celu lepsze dostosowanie obowiązującego prawa do realiów wykonywania prac.

Czym jest instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych

Instrukcja ręcznych prac transportowych przygotowana przez organizatora prac ma zawierać: szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji prac wózka jezdniowego takie jak:
● charakterystyka transportowanych ładunków i obiektów
● panujące warunki w miejscu transportu
● zadania i obowiązki pracownika wykonującego prace transportowe
● zasady koordynacji działań i bezpieczeństwa wszystkich osób narażonych na ryzyko wypadku

Nasze instrukcje bezpieczeństwa prac transportowych BHP zawierają wszelkie zasady zgodne z nowymi wytycznymi ujętymi w przepisach prawa, jakich pracownik jest zobowiązany przestrzegać przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu. Możesz zamówić je w formie papierowej lub jako szablon PDF. Pamiętaj, że pracownicy mają obowiązek zapoznać się ze wszystkimi zasadami z zakresu BHP, dlatego instrukcja powinna znaleźć się w miejscu widocznym lub dostępnym dla wszystkich pracowników wykonujących prace transportowe. Należy także pamiętać, aby była aktualizowana zgodnie z potrzebami budowy.