RPO Województwa Małopolskiego Działanie 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa.

09 Lip

RPO Województwa Małopolskiego Działanie 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa.

RPO Województwa Małopolskiego Działanie 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa.

Termin naboru: od 31.05.2018 do 28.08.2018

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

  • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną 65% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 55% dla średnich przedsiębiorstw.
  • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 65% dla średnich przedsiębiorstw.
  • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy na badanie środowiska 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw.
  • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.
  • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy de minimis 80% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu:
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 10 000 000 PLN (nie dotyczy typu projektu C Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego).

W ramach niniejszego konkursu wsparcie przewiduje się na inwestycje:

  1. w ramach typu projektu A tj. Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa polegające na:  a) głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, b) zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie.
  2. w ramach typu projektu B tj. Inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych polegające na: zastosowania odnawialnych źródeł energii
  3. w ramach typu projektu C tj. Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego polegające na inwestycjach promujących rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Wsparcie będzie ukierunkowane wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym i pilotażowym.

Masz więcej pytań zgłoś się do naszego eksperta w Dziale Dotacji:

https://agm-konsulting.pl/kontakt