Ochrona Danych Osobowych / RODO /

17 sty
RODO

Ochrona Danych Osobowych / RODO /

RODO czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Nowe przepisy już od 25.05.2018r.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wejdzie w życie 25 maja 2018 roku. Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich podmiotów, przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej.

Warto zapoznać się z najważniejszymi zmianami zachodzącymi w rozporządzeniu i rozpocząć przygotowania już teraz ponieważ proces dostosowania do nowych przepisów jest długotrwały.

Rewolucja w przepisach, następuje po ponad dwudziestu latach. RODO zastąpi przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych i wejdzie w życie bez konieczności implementacji polską ustawą. Wszystko w celu ujednolicenia zasad ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

Nowe przepisy wprowadzają bardzo dużo zmian, np. u podstaw legła zasada rozliczalności i obowiązek dokonywania szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

Nowości, o których należy pamiętać:

 1. Bezpośrednia odpowiedzialność przetwarzającego dane
 2. Zgłaszanie naruszeń
 3. Nowe i rozszerzone prawa obywateli
 4. Ograniczenia profilowania
 5. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 6. Obowiązkowa inwentaryzacja danych i wymagania związane z dokumentacją
 7. Zgody
 8. Rozbudowanie obowiązku informacyjnego
 9. Ocena wpływu ochrony danych
 10. Transfer danych poza Unię Europejską

JEŚLI CHCESZ UNIKNĄĆ KARY FINANSOWEJ -ROZPOCZNIJ PROCES RODO JUŻ DZIŚ!

Żródło : www.pwc.pl/pl/artykuly/2017/10-najwazniejszych-zmian-ktore-wprowadza-rodo.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl