RODO czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

18 Maj

RODO czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

RODO to temat, którym żyje nie tylko cała Polska ale także Unia Europejska.

RODO to unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. Nowe przepisy oznaczają nowe obowiązki dla pracodawców.

Jak w takim razie przygotować się do RODO?

Warto zapoznać się z najważniejszymi zmianami zachodzącymi w rozporządzeniu i rozpocząć przygotowania już teraz ponieważ proces dostosowania do nowych przepisów jest długotrwały.

Rewolucja w przepisach, następuje po ponad dwudziestu latach. RODO zastąpi przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych i wejdzie w życie bez konieczności implementacji polską ustawą. Wszystko w celu ujednolicenia zasad ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzają bardzo dużo zmian, np. u podstaw legła zasada rozliczalności i obowiązek dokonywania szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

Nowości, o których należy pamiętać:

  1. Bezpośrednia odpowiedzialność przetwarzającego dane
  2. Zgłaszanie naruszeń
  3. Nowe i rozszerzone prawa obywateli
  4. Ograniczenia profilowania
  5. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  6. Obowiązkowa inwentaryzacja danych i wymagania związane z dokumentacją
  7. Zgody
  8. Rozbudowanie obowiązku informacyjnego
  9. Ocena wpływu ochrony danych
  10. Transfer danych poza Unię Europejską

Żródło : www.pwc.pl/pl/artykuly/2017/10-najwazniejszych-zmian-ktore-wprowadza-rodo.html

Konsultuj z nami!

Przeszkolimy, wdrożymy i pomożemy!

Po więcej informacji na temat szkolenia RODO zapraszamy na naszą stronę:

Wymagania zgodne z rozporządzeniem ochrony danych osobowych (RODO)