Prosta spółka akcyjna termin wejścia w życie przesunięty o rok…

11 mar
dokumentacja pracownicza 2019

Prosta spółka akcyjna termin wejścia w życie przesunięty o rok…

Wejście w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej miało nastąpić 1 marca 2020 r. Jednak termin przepisów został przesunięty o 12 miesięcy.

Wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych prostej spółki akcyjnej było bardzo wyczekiwanie przez tzw. przedsiębiorstwa start-up’ów. Których celem jest pozyskanie nowego rynku dla swojego produktu. Odniesienie sukcesu w szybkim tempie( firmy w postaci prostej spółki akcyjnej trwają zazwyczaj 5 lat), bez dużych nakładów finansowych. Najczęściej start-up’y działają w obszarze innowacji i nowoczesnych technologii, zwłaszcza informacyjno-komunikacyjnych.

Do 7 stycznia obowiązującym terminem wejścia w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej był dzień 1 marca 2020 r. Jednak w tym dniu Sejmowa komisja sprawiedliwości poparła poselskie poprawki dotyczycące rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw. W związku z odroczeniem wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowanego ofiarą stały się także przepisy prostej spółce.

Istnieje obawa, że jeżeli PSA jest uzależniona od wprowadzenia w życie elektronicznego postępowania rejestrowego, to może zdarzyć się tak, że na nowe możliwości przedsiębiorcy poczekają jeszcze dłużej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że rządzący nie wdrożą elektroniczne postępowanie rejestrowe w następnym terminie.

Prosta Spółka akcyjna ma opierać się na elastyczności i małych wymogach jej założenia. Minimalny kapitał zakładowy ma wynosić 1 zł, a jej założenie ma odbywać się online nawet w 24 godziny.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl