Projekt „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” – Zakończony

Projekt „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” skierowany jest do MIKRO i MAŁYCH przedsiębiorstw, które charakteryzują się rocznym zużyciem energii  (w tym energii cieplnej, elektrycznej, mechanicznej i innych) nie mniejszym niż 500GJ (138,9 MWh)2

Projekt jest w 100% finansowany ze środków europejskich i stanowi dla przedsiębiorcy pomoc de minimis.

 

Czym jest usługa pilotażowa w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw ?

Usługa pilotażowa w zakresie zarządzania efektywnością energetyczna przedsiębiorstw to usługa doradczo-szkoleniowa, której celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności i wykorzystania energii np.:

  • Optymalizacja zużycia energii;
  • Ograniczenie kosztów pozyskania energii;
  • Poprawa systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Zasady realizacji usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw:

Realizacja poprzedzona jest wstępnym rozpoznaniem specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa Klienta w zakresie wykorzystania energii oraz identyfikacją obszarów problemowych*, które należy poddać analizom w dalszej części usługi.

Usługa pilotażowa w zakresie zarządzania efektywnością energetyczna przedsiębiorstw realizowana jest na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi zawartej pomiędzy Podmiotem Wsparcia a Klientem.

 

Zakres usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw:

Usługa składa się z 2 etapów :

  • ETAP I – audyt energetyczny

Polegający  na  analizie  stanu  gospodarki  energetycznej przedsiębiorstwa, w szczególności obejmującej obszary problemowe,  w celu identyfikacji  możliwych  do wdrożenia  działań  zmierzających  do zwiększenia efektywności energetycznej w tym przedsiębiorstwie.

  • ETAP II – doradztwo we wdrażaniu rekomendacji wynikających z audytu energetycznego

Tj. doradztwo  w  zakresie  wdrożenia  rekomendowanych  w  raporcie z Etapu  I  działań  zwiększających  efektywność  energetyczną  przedsiębiorstwa,  o  co najmniej 5%.

 

Wartość usługi wynosi 10.700 PLN netto
i stanowi dla klienta pomoc de minimis
ETAP 1
4.500 zł + VAT
ETAP 2
6.200 zł + VAT

 

Przedstawiamy Państwu kalkulację kosztów usługi – Kliknij

 

USŁUGA W CAŁOŚCI JEST FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Jest dla klienta całkowicie bezpłatna !

 

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie: ksu2.agm-konsulting.pl

Z przykrością informujemy, że projekt „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  został zakończony z dniem 31.10.2014.

 

Przydatny Link: Program operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego