Projekt „Akademia Menadżera MŚP

10 cze
projekt akademia menedżera MŚP

Projekt „Akademia Menadżera MŚP

NOWY PROJEKT!!!

 

Projekt „Akademia Menadżera MŚP – wsparcie dla mikro małych i średnich firm z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Adresatami projektu są:
• właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
• osoby zajmujące stanowiska kierownicze
• osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy i/lub przedsiębiorstwa, które mają główną siedzibę na obszarze tzw. Makroregionu 5, który obejmuje 4 województwa:
• dolnośląskie
• lubuskie
• wielkopolskie
• zachodnio-pomorskie

Wsparciem można także objąć pracowników oddziałów/filii przedsiębiorstwa spoza danego województwa na terenie którego znajduje się siedziba przedsiębiorcy.

Całkowita wartość projektu: 11 945 945,00 PLN
Kwota dofinansowania: 9 813 385,00 PLN

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl