Poznaj nowe zasady finansowania POZ i szpitali…

29 lip
Poznaj nowe zasady finansowania POZ i szpitali

Poznaj nowe zasady finansowania POZ i szpitali…

Ministerstwo Zdrowia szykuje rewolucję w zdrowiu- w POZ zniknie stawka kapitacyjna, a w szpitalnictwie pojawi się ryczałt.

Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, zapowiedział wczoraj pakiet reform z obszaru   systemu ochrony zdrowia. Według wstępnego harmonogramu, od 1 lipca 2017 r. będą obowiązywały nowe zasady- kontraktowania świadczeń szpitalnych  oraz funkcjonowania i finansowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

– Obecnie funkcjonujący model kontraktowania każdego świadczenia osobno średnio się sprawdza i prowadzi do dezorganizacji systemu i kolejek do świadczeń medycznych  – wyjaśnia Konstanty Radziwiłł.

Finansowanie w zakresie szpitalnictwa  będzie uzależnione od rodzaju placówki. Ośrodki zostaną podzielone na kilka kategorii, coś w stylu stopni referencyjności: małe czterooddziałowe szpitale powiatowe, większe placówki powiatowe, ponadregionalne, wojewódzkie i kliniczne. Minister nie podał jeszcze dokładnej klasyfikacji. W zależności od kategorii takie będzie finansowanie.

-Chcemy, aby nowy system kontraktowania obowiązywał od połowy przyszłego roku. Do czerwca obowiązują obecne umowy  z NFZ. Nie będziemy jednak ogłaszać na nowo wszystkich konkursów. Szpitale otrzymają finansowanie na kolejny rok na takim samym poziomie co obecnie. W ramach konkursów powalczą z innymi placówkami tylko o część pieniędzy. 78 proc. z około 30 mld zł przeznaczonych na szpitale popłynie do placówek medycznych w ramach ryczałtu, uzależnionego od kategorii szpitala. O pozostałe 22 proc. będzie trzeba zawalczyć w ramach konkursu. Finansowanie za każde świadczenie nadal będzie obowiązywało w przypadku porodów, operacji ortopedycznych czy wszczepienia soczewek  – zastrzega Konstanty Radziwiłł.

Z wypowiedzi ministra wynika również, że szpitale będą odpowiedzialne za zapewnienie Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej (AOS).

POZ również czekają zmiany. Dzisiaj lekarzy rodzinnych obowiązuje stawka kapitacyjna. W jej miejsce pojawią się m. in.  rozwiązania motywacyjne.

– Będzie dodatek motywacyjny za działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, dodatek do pacjentów przewlekle chorych, premia za wyniki leczenia. Będzie też osobny budżet na badania laboratoryjne – wyjaśnia Konstanty Radziwiłł.

Resort chce też „zachęcić” do współpracy między POZ, AOS i szpitalami.

-Lekarze rodzinni będą otrzymywać  informacje zwrotne o leczeniu ich pacjenta od specjalistów i szpitali – mówi Konstanty Radziwiłł.

Zapowiedziano też zmiany w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia. Minister zauważył, że dzisiaj te zadania są podzielone między wiele instytucji- Krajowe Centrum ds. AIDS, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

– Instytucje te zostaną połączone – zapowiada Konstanty Radziwiłł.

Zmienią się też funkcje poszczególnych urzędów w sektorze ochrony zdrowia. Zniknie NFZ, a kontraktowaniem świadczeń zajmie się MZ, choć też nie bezpośrednio-  przy wojewodach powstaną Wojewódzkie Urzędy Zdrowia.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zniknie  składka zdrowotna. System będzie finansowany z budżetu, z podatku dochodowego. W związku z tym powstanie fundusz celowy na zdrowie. Od 2018 r. nakłady na zdrowie mają rosnąć.

– Chcemy dążyć do 6 proc. PKB na zdrowie, które dzisiaj przeznaczają nasi zachodni sąsiedzi – informuje Konstanty Radziwiłł.

 

źródło:http://pulsmedycyny.pl/4600094,93974,nowe-zasady-finansowania-poz-i-szpitali

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl