Poradnik BHP – Nowe rozporządzenie w sprawie wózków jezdniowych

07 sie
BHP wózki jezdniowe

Poradnik BHP – Nowe rozporządzenie w sprawie wózków jezdniowych

Od 10.08.2018r. zaczyna obowiązywać  nowe Rozporządzenie w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wchodzi w życie po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – 10 sierpnia 2018 r.

Zastąpi ono obowiązujące rozporządzenia z dnia 1 maja 2002 r.

Nowe rozporządzenie wprowadza nowe definicje, zaświadczenia, które zastępują imienne zezwolenia do obsługi wózków, ale również reguluje kwestie dot. wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Ponadto nakłada na pracodawcę obowiązek zapoznania pracownika z takim dokumentami jak: ocena ryzyka zawodowego, instrukcja wózka jezdniowego oraz instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów informuje o stosowaniu pisemnych poleceń w przypadkach możliwości  wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Chcesz wiedzieć więcej zapytaj naszego eksperta z działu BHP.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl