Doradztwo w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Doradztwo w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

W ramach zakończonego projektu KSU “Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” oferujemy Państwu kontynuację tej usługi, której celem jest podniesienie konkurencyjności, rentowności i potencjału przedsiębiorstwa Klienta. Uzyskane wsparcie doradczo-szkoleniowe ma pomóc firmom w procesie przechodzenia ze skali mikro do poziomu małych przedsiębiorstw oraz z poziomu przedsiębiorstw małych do średnich.

Usługa składa się z dwóch etapów:

Etap I – obejmuje diagnozę oraz opracowanie Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa,
w tym w szczególności:

 • analizę stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa,
 • opracowanie Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej,
 • przeszkolenie pracowników przedsiębiorstwa w zakresie podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem efektywnością energetyczną przedsiębiorstw.

Etap II obejmuje doradztwo podczas wdrożenia zaleceń zawartych w ww. Planie. Realizacja projektu ma więc na celu w szczególności:

 • rozwój poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii,
 • optymalizację zużycia energii,
 • ograniczenie kosztów pozyskania energii,
 • poprawę systemu zarządzania energią przedsiębiorstwa.

 Korzyści:

 • obniżenie kosztów zużycia zasobów energetycznych poprzez efektywne ich wykorzystywanie,
 • zagwarantowanie zgodności z aktualnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną,
 • poprawa wydajności organizacji poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych zwiększających efektywne korzystanie z zasobów energetycznych,
 • kreowanie wizerunku organizacji jako dbającej o ochronę środowiska,
 • podwyższenie świadomości wśród pracowników w zakresie kosztów energii.

Finansowanie:

Czas realizacji usługi wynosi 4 miesiące od momentu rozpoczęcia działania i wdrażany jest etapami, a płatność następuje po zakończeniu każdego z etapów.

Więcej informacji uzyskają Państwo w standardzie zamieszczonym poniżej:

Standard usługi systemowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw – Kliknij