Zarządzanie usługami IT ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000

Międzynarodowe normy dotyczące zarządzania usługami informatycznymi umożliwiają współpracę firmom na całym świecie i stanowią cenne wskazówki, które pomagają budować wiarygodność.

Norma ISO 20000 jest nowością w Polsce, a wdrożenie tego standardu w organizacjach pozwoli firmom wykazać się przed klientami i inwestorami działaniem zgodnym z zasadami rzetelności i bezpieczeństwa biznesu oraz dbaniem o podnoszenie jakości zarządzania usługami informatycznymi.

Korzyści wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Usługami IT dla organizacji:

  • przewaga konkurencyjna nad firmami, które nie przestrzegają tego standardu,
  • gwarancja dla Klienta, że dostawca usługi będzie świadczył ją na ustalonym poziomie oraz spełni wszelkie wymogi wynikające z zawartych umów,
  • jest gwarancją dla klientów i inwestorów działania zgodnego z zasadami rzetelności i bezpieczeństwa biznesu,
  • dbałość o ciągłe podnoszenie jakości zarządzania usługami informatycznymi.