TAPA FSR

TAPA FSR

TAPA jest międzynarodową organizacją zajmującą się szeroko pojętym bezpieczeństwem dostaw w branży zaawansowanych technologii. Celem organizacji jest minimalizacja strat w produkcji, transporcie i dystrybucji produktów z przemysłu zaawansowanych technologii (high-tech, high-value).

Jednym z najbardziej istotnych przedsięwzięć TAPA jest wprowadzenie Freight Security Requirement (FSR),czyli standardu dotyczącego bezpiecznego transportu. Firmy, które powadzą działalność według Wymagań Bezpieczeństwa Przewozu (FRS) otrzymują od organizacji specjalne certyfikaty, które są dla klienta informacją, że dany przewoźnik jest partnerem godnym zaufania i zapewnia nienaruszalność ich towarów podczas transportu i magazynowania.

TAPA przyznaje certyfikaty w trzech kategoriach.

O kategorii certyfikatu decyduje wartość przewożonych dóbr w określonym czasie, przy czym najwyżej pozycjonowany jest certyfikat kategorii ?A?, przyznawany za transport i magazynowanie najbardziej wartościowych dóbr.

Korzyści z posiadania certyfikatu TAPA:

  • dzięki certyfikacji FSR straty firm zmniejszają się nawet o 40%!
  • wyraźny sygnał dla klienta, że dana firma przewozowa jest partnerem spełniającym najwyższe kryteria bezpieczeństwa towarów w trakcie przewozu i magazynowania oraz zapewniającą ich nienaruszalność,
  • jest świadectwem świadczenia usług na najwyższym poziomie i dowodem wiarygodności;
  • certyfikacja to możliwość konkurencji na międzynarodowym rynku, a także
  • rzetelne informacje o zagrożeniach, niebezpiecznych miejscach i metodach stosowanych przez przestępców, dzięki możliwości dostępu do wspomnianego Systemu Informowania o Zdarzeniach, co pozwala na skuteczniejsze zapobieganie incydentom na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym.