System KZR INiG

System KZR INiG

System KZR INiG jest to polski system certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty  i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. System KZR INiG decyzją nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 r.  został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE.

Wdrożenie Systemu KZR INiG ma zapewnić przedsiębiorcom działającym w łańcuchu dostaw biopaliw, biopłynów i biokomponentów, udowodnienie spełnienia wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wymaganiami dyrektywy RED oraz znowelizowanej ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

System KZR INiG obejmuje:

  • pierwsze punkty zbiórki biomasy roślinnej (FGP);
  • zakłady przetwórstwa (CU);
  • rafinerie i instalacje do produkcji bioetanolu (FAME, RME, biomasę);
  • firmy handlowe;

System KZR INiG określił zasady, które muszą być przestrzegane przez każdą firmę zajmującą się produkcją biomasy (zboża) oraz biopaliw z surowców w tym odpadów.

Zakres Systemu KZR INiG dotyczy:

  • biomasy uprawianej i zbieranej na terenie Unii Europejskiej, odpadów i pozostałości, a także surowców, biopaliw i biopłynów wytwarzanych na terytorium UE;
  • wszystkich podmiotów występujących w łańcuchu dostaw, począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek.

Korzyści z wdrożenia Systemu KZR INiG:

  • potwierdzenie zgodności z wymogami polskich i unijnych przepisów prawnych.
  • spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju.
  • Zwiększona konkurencyjność przedsiębiorstwa

KZR INiG – korzyści z certyfikacji

Wdrożenie systemu KZR INiG wiąże się z wieloma pozytywami dla przedsiębiorców. W głównej mierze certyfikacja umożliwia spełnienie wymagań dla dostawców zarówno firm energetycznych, jak i paliwowych.

Ponadto system KZR zapewnia możliwość sprzedaży, a także obrotu biokomponentami, surowcami czy biomasą na rynku Unii Europejskiej. Dzięki rozwiązaniu przedsiębiorstwo może poprawić swoją pozycję na rynku i zdobyć zaufanie wśród wielu klientów oraz kontrahentów, co pozytywnie wpłynie na jego rozwój.

System KZR – dlaczego my?

Nasi pracownicy to wykwalifikowani specjaliści z ogromną wiedzą i umiejętnościami, co pozwala im przeprowadzić audyt w profesjonalny oraz sprawny sposób. Zapewniamy fachowe doradztwo, wspierając klienta na każdym etapie wdrażania systemu, by zyskał pewność podjęcia najlepszej decyzji, z której będzie w pełni usatysfakcjonowany.

Co podlega ocenie w ramach Systemu KZR INiG?

W ramach wdrażanego przez nas systemu ocenie podlega cały cykl życia paliw z biomasy, biopłynów, biopaliw – począwszy od etapu nabycia surowca aż do jego ostatecznego zużycia, uwzględniając w procesie wszelkie fazy pośrednie w łańcuchu dostaw.

Jakie surowce podlegają certyfikacji w ramach Systemu KZR INiG?

Certyfikacji w ramach KZR INiG podlegają wszystkie surowce stosowane przy produkcji biopaliw, paliw z biomasy oraz biopłynów, a w przyszłości również paliwa węglowe pochodzące z recyklingu czy odnawialne gazowe i ciekłe paliwa transportowe o pochodzeniu niebiologicznym.