RABC

RABC

RABC (Risk analysis biocontamination control) – system kontroli i analizy skażeń biologicznych

System RABC jest systemem zarządzania jakością higieny w zakładzie pralniczym – z określeniem analizy ryzyka skażeń – porównywalny do koncepcji HACCP w zakładach przemysłu spożywczego.
W Polsce obowiązuje norma: PN-EN 14065 – Tekstylia poddawane obróbce w pralni – System kontroli skażenia biologicznego.
Norma określa ryzyko skażenia mikrobiologicznego w pralniach, systemy pomiaru, określenie punktów krytycznych, wartości docelowe/minimum/skażenia, sposób monitorowania oraz przygotowanie i prowadzenie właściwej dokumentacji w zakresie zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania higieny.

Korzyści z posiadania Systemu RABC:

  • poprawa konkurencyjności firmy,
  • zapewnienie warunków higieny dla personelu,
  • zapewnienie właściwych warunków higieny dla tekstyliów będących przedmiotem procesów pralniczych, jak kontrola jakości dostawy (w tym także środków piorących),
  • demonstracja zgodności z prawem i przepisami,
  • demonstracja nowatorskiego i przyszłościowego podejścia,
  • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych.