PN-N 18001 /OHSAS 18001

PN-N 18001 /OHSAS 18001

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004/ OHSAS 18001:2007 jest dowodem chęci chronienia własnych pracowników i środowiska przed szkodliwymi incydentami. Opiera się on na stworzeniu odpowiednich, bezpiecznych warunków pracy ukształtowanych według konkretnych zasad.

Wdrożenie systemu pozwoli na ciągłe doskonalenie działań w zakresie BHP oraz zapewni bieżące spełnianie wymagań określonych
w przepisach pracy.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy pomoże także w nadzorowaniu obszarów bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz w doskonaleniu działalności Państwa Firmy. Zapewniając bezpieczeństwo swoim pracownikom można doskonalić wizerunek swojej firmy i przyciągnąć najlepszych kandydatów do pracy.

Najważniejsze korzyści to:

  • Ustalenie i realizacja celów polityki BHP,
  • Identyfikacja zagrożeń i ich ocena,
  • Polepszenie wizerunku firmy w oczach pracowników i klientów; korzystniejsze kontrakty dzięki zwiększeniu zaufania klienta oraz pozyskiwanie najlepszych kandydatów do pracy dzięki renomie firmy dbającej o pracowników.