PN-EN ISI/IEC 80079-34:2011

PN-EN ISI/IEC 80079-34:2011

Informujemy, że norma PN-EN 13980:2004 została zastąpiona nową normą: PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 Atmosfery wybuchowe – Część 34: Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń.

W normie określono szczegółowe wymagania i informacje odnośnie tworzenia i utrzymywania systemu zapewnienia jakości produkcji urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych gazów, par, pyłów i mgieł.